മാവാർ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഗുവാമിലെ നിവാസികൾക്ക് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി

ഡിസ്ക്ലെയ്മർ: ഇത് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ്‌ ആണ്. ഈ വെബ് സ്റ്റോറി യഥാർത്ഥത്തിൽ www.indianexpress.comൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്.

150,000-ത്തിലധികം ആളുകളുള്ള യുഎസ് പസഫിക് പ്രദേശത്ത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കുള്ളിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ഏറ്റവും ശക്തമായ കൊടുങ്കാണിത്

ശക്തമായ കാറ്റും കനത്ത മഴയും മാവാർ ചുഴലിക്കാറ്റും മൂലം ഗുവാം 'ട്രിപ്പിൾ ഭീഷണി' നേരിടുന്നു

മാവാർ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഗുവാമിൽ ആഞ്ഞടിച്ചതിനാൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഗുവാമിലെ കോൺക്രീറ്റ് വീടുകൾക്ക് നാശമുണ്ടായില്ല, അതേസമയം പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ നിലംപൊത്തി

മാവാർ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗുവാമിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സൈനിക കേന്ദ്രം പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു

ചിത്രവും വാചകവും AP

മാവാർ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗുവാമിന്റെ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒഴിപ്പിച്ചു