ഇറ്റാലിയൻ കലാകാരനായ മൗറിസിയോ കാറ്റെലന്റെ പ്രശസ്തമായ വാഴപ്പഴ കലാസൃഷ്ടി പലർക്കും കൗതുകമാണ്

May 04, 2023

WebDesk

'കോമേഡിയൻ' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കലാസൃഷ്ടി കാറ്റലന്റെ 'WE' എക്‌സിബിഷന്റെ ഭാഗമാണ്

ഒരു ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അതൊരു മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണമായി തോന്നി

സിയോൾ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു കലാവിദ്യാർത്ഥി പ്രദർശിപ്പിച്ച വാഴപ്പഴം ചുമരിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വിഴുങ്ങി

വാഴപ്പഴം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥി തൊലി വീണ്ടും ചുമരിൽ ഒട്ടിച്ചു, പിന്നീട് മ്യൂസിയം പുതിയ വാഴപ്പഴം കൊണ്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു

2019-ൽ ആർട്ട് ബേസൽ മിയാമിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ കലാസൃഷ്ടി കലാലോകത്ത് ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു

ചില വിമർശകർ ഉപഭോക്തൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിഭയുടെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് വിളിച്ചു, മറ്റുള്ളവർ  ഒരു ഗിമ്മിക്ക് എന്ന് പരിഹസിച്ചു