വേനല്‍ചൂടിനെ സൂക്ഷിക്കൂ

പോലീസുകാർക്കുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 

Mar 17, 2023

WebDesk

സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അനില്‍ കാന്ത് പുറപ്പെടുവിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 

നിര്‍ജ്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കുക

ആവശ്യത്തിന് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുക

പടക്കം വില്‍ക്കുന്ന കടകള്‍ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുക

തീ പിടിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ അധികൃതരെ അറിയിക്കുക

പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഓഫീസ് പരിസരങ്ങളിലും പക്ഷികള്‍ക്കും മൃഗങ്ങള്‍ക്കുമായി  വെള്ളം കരുതുക

അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങളില്‍ വിളിക്കേണ്ട നമ്പറുകൾ

കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം: 112മറ്റു നമ്പറുകൾ: 04712722500, 9497900999