കച്ചിലെ ധോലവീര ചരിത്രപരവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ സവിശേഷതകളാൽ ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്

സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി

May 10, 2023

WebDesk

ഡിസ്ക്ലെയ്മർ: ഇത് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ്‌ ആണ്. ഈ വെബ് സ്റ്റോറി യഥാർത്ഥത്തിൽ www.gujarati.indianexpress.comൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്.

കച്ചിലെ ധോലവീര ചരിത്രപരവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ സവിശേഷതകളാൽ ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്

'സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധോലവീര  ഹൈവേയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ 

റോഡിന് ഒരു വശത്ത് സമുദ്രവും മറുവശത്ത് വിശാലമായ വെള്ള മരുഭൂമിയും ചേരുമ്പോൾ സ്വപ്നസമാനമാണ് ഈ കാഴ്ച

ലോംഗ് ഡ്രൈവിനു പറ്റിയ മികച്ച ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണിത് 

ഖാദിർ ബെറ്റ് ദ്വീപിലേക്ക് ഈ ഹൈവേ നിങ്ങളെ നയിക്കും

വിദൂരത്തിലായി കാണാവുന്ന വെളുത്ത ഉപ്പ് പാടങ്ങൾ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഒരുക്കുന്നത് 

ഖാവ്ദയെ ധോലവീരയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഹൈവേയ്ക്ക്  ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് 

കച്ചിലെ  രണോത്സവ കാഴ്ചകളും ആസ്വദിക്കാം 

ഗുജറാത്തിലെ റാൺ ഓഫ് കച്ചിലെ ഈ ഹൈവേയിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ വൈറലാവുകയാണ്