ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആസ്വദിക്കാം

May 09, 2023

WebDesk

ഡൽഹി എയർപോർട്ട് വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് സൗജന്യവും അതിവേഗ വൈഫൈ സേവനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

എല്ലാ ടെർമിനലുകളിലും വൈഫൈ സേവനം ലഭ്യമാണ്

എല്ലാത്തരം സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

സ്ട്രീം ചെയ്യാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും സിനിമകൾ കാണാനും സാധിക്കും

യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായും ബന്ധുക്കളുമായും ബന്ധം നിലനിർത്താം

ഡൽഹി എയർപോർട്ട് യാത്രക്കാർക്ക് മറ്റ് വിവിധ സേവനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്നവര്‍ക്ക് സൗജന്യ വൈഫൈ സൗകര്യം ആസ്വദിക്കാനാവും