നിശ്ചിത സമയത്ത് ഓവർ എറിയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ടീം ചെയ്യുന്ന കുറ്റമാണ് സ്ലോ ഓവർ നിരക്ക്

Apr 27, 2023

WebDesk

ഐപിഎൽ 2023ൽ ഇതുവരെ 7 ക്യാപ്റ്റൻമാർ സ്ലോ ഓവർ റേറ്റിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്

ആർസിബി ക്യാപ്റ്റൻ ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിസിന് 12 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി

നിശ്ചിത സമയത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ അവസാന ഓവർ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, 30 യാർഡ് സർക്കിളിന് പുറത്ത് ഒരു ഫീൽഡറെ കുറയ്ക്കണം

അകത്തെ സർക്കിളിന് പുറത്ത് 5 ഫീൽഡർമാരെ ഇറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടീമിന് ഇപ്പോൾ 4 പേരെ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ

സ്ലോ ഓവർ റേറ്റിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, ക്യാപ്റ്റനിൽ നിന്ന് 12 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തും

രണ്ട് തവണ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ പിഴ 24 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തും

ഇത് മൂന്നാം തവണയും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനെ ഒരു മത്സരത്തിൽ വിലക്കും