പുതിയ വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് റാഞ്ചിക്കും പട്‌നയ്ക്കും ഇടയിൽ ഓടും

May 08, 2023

WebDesk

ബിഹാറിനും ജാർഖണ്ഡിനും വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യ വന്ദേഭാരത് ആയിരിക്കും ഇത്

410 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണം

ഗയ വഴി റാഞ്ചിക്കും പട്‌നയ്ക്കും ഇടയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിൻ

റാഞ്ചി-പിഎൻബിഇ ജനശതാബ്ദി എക്‌സ്പ്രസിന്റെ എസി ചെയർ കാർ കോച്ചിനെക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും നിരക്ക്

ആഴ്ചയിൽ 6 ദിവസവും ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്താനാണ് സാധ്യത

കഴിഞ്ഞ മാസം 4 വ്യത്യസ്ത റൂട്ടുകളിൽ നവയുഗ ട്രെയിൻ അവതരിപ്പിച്ചു