ആഗോളതലത്തിൽ നൃത്തത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ദിനമാണ് രാജ്യാന്തര നൃത്ത ദിനം

Apr 29, 2023

WebDesk

എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ 29-നാണ് രാജ്യാന്തര നൃത്ത ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്

കഥക് നൃത്തത്തിന്റെ ചലനങ്ങളും കൃത്യതയും സ്വാദിഷ്ടതയും കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ലക്‌നൗ ഘരാന കഥക്

കഥക്കിലെ മാസ്ട്രോ പണ്ഡിറ്റ് ബിർജു മഹാരാജ് ലക്‌നൗ ഘരാന കഥക്കിന്റെ മുഖവും ദീപശിഖയും ആയിരുന്നു

പുരാതന ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കഥയോ ഭക്തി കാവ്യമോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നൃത്ത-നാടക വിഭാഗമാണ് ഒഡീസി

ഒഡീസിയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരു പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ നർത്തകിയാണ് സോണാൽ മാൻസിങ്

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തമാണ് ഭരതനാട്യം

ഭരതനാട്യത്തിലെ പ്രമുഖയാണ് മല്ലിക സാരാഭായി