ടേബിൾ ഷുഗർ പോലുള്ള ലളിതമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക

ഡിസ്ക്ലെയ്മർ: ഇത് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ്‌ ആണ്. ഈ വെബ് സ്റ്റോറി യഥാർത്ഥത്തിൽ www.indianexpress.comൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്.

കാരണം  രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അതിവേഗം കുതിച്ചുയരുന്നു

ഊർജ്ജ തകരാറുകൾക്കും ഗ്ലൂക്കോസ്-ഇൻസുലിൻ സൈക്കിളുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു

പകരം, ദിവസം മുഴുവൻ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് നിലനിർത്താൻ സങ്കീർണ്ണമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

പഞ്ചസാര രാത്രിയിൽ കഴിക്കുന്നത് ഉറക്കത്തെ തടസപ്പെടുത്തും

രാത്രിയിൽ പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുന്നു

രാത്രിയിൽ പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുന്നു

രാത്രിയിൽ പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ അമിതമായി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു