വേനൽച്ചൂട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന തലവേദന മാറ്റാൻ തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് സഹായിക്കുന്നു

ഡിസ്ക്ലെയ്മർ: ഇത് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ്‌ ആണ്. ഈ വെബ് സ്റ്റോറി യഥാർത്ഥത്തിൽ www.indianexpress.comൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്.

വേനൽ നിർജ്ജലീകരണം, സൂര്യാഘാതം, തലവേദന എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും

വേനൽച്ചൂട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന തലവേദന തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സുഖപ്പെടും

നിർജ്ജലീകരണം തലവേദനയുടെ ഒരു സാധാരണ കാരണമാണ്

തണ്ണിമത്തൻ പോലുള്ള ജലസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നിർജ്ജലീകരണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന തലവേദന അകറ്റാൻ സഹായിക്കും

തണ്ണിമത്തനിൽ സിട്രുലൈൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് തലവേദനയുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് നിർജ്ജലീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലവേദനയെ ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കും

തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ദിവസം മുഴുവൻ ഒരു വ്യക്തിയെ ഊർജ്ജസ്വലമായി നിലനിർത്തുന്നു