പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഡിസ്ക്ലെയ്മർ: ഇത് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ്‌ ആണ്. ഈ വെബ് സ്റ്റോറി യഥാർത്ഥത്തിൽ www.indianexpress.comൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്.

 പൈനാപ്പിൾ കഴിച്ചാൽ അലർജിയുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും വിദഗ്ധരെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യാം

പൈനാപ്പിൾ പോഷകഗുണമുണ്ടെങ്കിലും, അമിതമായ അളവിൽ ഇത് കഴിക്കുന്നത്  ദഹനസംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് കാരണമാകും

പൈനാപ്പിളിലെ ബ്രോമെലിൻ ചില മരുന്നുകളുമായി കലർന്ന് രക്തം കട്ടിയാക്കുന്നു

എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വിദഗ്ധരെ സമീപിക്കാം

 പൈനാപ്പിളിന്റെ അസിഡിറ്റി സ്വഭാവം ചില വ്യക്തികളിൽ വായിലോ മോണയിലോ അസ്വസ്ത്ഥയുണ്ടാക്കും

നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, പൈനാപ്പിൾ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ കഴിക്കാൻ നോക്കുക