ഉറവിടം: പെക്സലുകൾ

പല്ലുകളുടെ വെണ്മ ഇല്ലാതാക്കുന്ന   6 പാനീയങ്ങൾ

Apr 26, 2023

Lifestyle Desk

തിളങ്ങുന്ന പല്ലുകൾ ആരാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്? പക്ഷേ, ചില പാനീയങ്ങൾ മഞ്ഞനിറത്തിന് കാരണമാകും

ചായയിലേയും കാപ്പിയിലേയും ടാന്നിൻ പല്ലിൽ കറയുണ്ടാക്കും. അതേസമയം, പാലിൽ കാണപ്പെടുന്ന കസീൻ അവയെ നിർവീര്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

കട്ടൻ ചായയും കട്ടൻ കാപ്പിയും

റെഡ് വൈനും പല്ലുകൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല. അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് പല്ലുകളുടെ നിറം കെടുത്തും

റെഡ് വൈൻ

പഴങ്ങൾ, മാതളനാരങ്ങ,  പഴച്ചാറുകൾ എന്നിവയിൽ പിഗ്മെന്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് പല്ലിന്റെ മഞ്ഞനിറത്തിന് കാരണമാകും.

പഴങ്ങളും പഴച്ചാറുകളും

തക്കാളി സോസും സോയ സോസും ഇരുണ്ട നിറമുള്ളതും അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്.  ഇവ കഴിച്ചതിനുശേഷം, പല്ലുകൾ ശരിയായി വൃത്തിയാക്കണം.

തക്കാളിയും സോയസോസും

മിഠായിയും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും പല്ലിൽ കറയുണ്ടാക്കും.  ഇവയുടെ അമിത ഉപഭോഗം ഒഴിവാക്കണം.

മിഠായിയും ചോക്കലേറ്റും

ബൾസാമിക് വിനാഗിരി കൂടുതൽ അസിഡിറ്റി ഉള്ളതാണ്, ഇത് പല്ലുകളിൽ കറ ഉണ്ടാക്കും.

ബൾസാമിക് വിനാഗിരി

അടുത്ത വെബ് സ്റ്റോറിക്ക് താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക