ചിയ സീഡ്സിന്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ

Apr 26, 2023

Lifestyle Desk

സാൽവിയ ഹിസ്പാനിക്കയുടെ വിത്തുകളാണ് ചിയ വിത്തുകൾ. ഇവയുടെ ജന്മദേശം മധ്യ അമേരിക്കയാണ്

അവ ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്

ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു

എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്

രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു

ഭക്ഷണത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാവും

അവ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചേർക്കുന്നു