പല സ്ത്രീകളും അവരുടെ ഗർഭകാല ഭക്ഷണത്തിൽ നെയ്യ് ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്

May 02, 2023

WebDesk

വളരുന്ന ഭ്രൂണത്തിന്റെ പോഷക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീക്ക് 350 അധിക കലോറി മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ

ഈ അധിക കലോറികൾ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കും, അതിൽ നെയ്യ് ഉൾപ്പെടുത്താം.

എന്നാൽ വലിയ അളവിൽ നെയ്യ് കഴിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കും

ഗർഭാവസ്ഥയുടെ അവസാന മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നെയ്യ് കഴിക്കരുത്, ഇത് പ്രസവസമയത്ത് സങ്കീർണതകൾക്ക് കാരണമാകും

ഒരു തവണ 1 മുതൽ 2 ടീസ്പൂൺ വരെയാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന നെയ്യിന്റെ അളവ്

മിതമായ അളവിൽ ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകളും മറ്റ് പ്രയോജനകരമായ പോഷകങ്ങളും നൽകാൻ നെയ്യ് സഹായിക്കും