പ്രമേഹം ഫലപ്രദമായി തടയാം, ഇതാ 6 വഴികൾ

ചിത്രം: Unsplash

May 02, 2023

Lifestyle Desk

ശുദ്ധീകരിച്ച ധാന്യങ്ങൾക്ക് പകരം നാരുകളുള്ള മുഴുവൻ ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കുക

ചിത്രം: Unsplash

ആരോഗ്യകരമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മിതമായ അളവിൽ കഴിക്കുക

ചിത്രം: Unsplash

തേങ്ങ, അവോക്കാഡോ, ഒലിവ്, നട്സ് പോലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക

ചിത്രം: Unsplash

സോഡകൾ, പഴച്ചാറുകൾ, മധുര പലഹാരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രമേഹ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും

ചിത്രം: Unsplash

ആരോഗ്യകരമായ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും മിതമായ അളവിൽ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക

ചിത്രം: Unsplash

രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയ മത്തി, വാഴപ്പഴം, കിവി, ബ്രോക്കോളി, തക്കാളി പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക 

ചിത്രം: Unsplash