സൂക്ഷിക്കുക! എസിയുടെ ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ

May 04, 2023

Lifestyle Desk

എസിയുടെ തണുപ്പിക്കൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം കുറവാണ്. ഇത് ചർമ്മം വരണ്ടതാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്

മണിക്കൂറുകളോളം എസി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈർപ്പം കുറയ്ക്കുകയും നിർജ്ജലീകരണത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു 

തണുത്ത താപനിലയിൽ ദീർഘനേരം കഴിയുന്നത് കാലുവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു

എസിയിൽ അഴുക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത് വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, അത് ആസ്ത്മയ്ക്ക് കാരണമാകാം

ദിവസം മുഴുവൻ എസി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകും.

എസി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുറിയിൽ ദീർഘനേരം ഇരിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾ ചുരുങ്ങാൻ ഇടയാക്കുന്നു