ഡിസൈനർ ഗൗണിൽ ഗ്ലാമറസായി ശ്രിയ 

May 06, 2023

Entertainment Desk

നടി ശ്രിയ ശരൺ

(ഫോട്ടോ: ശ്രിയ/ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം)

'മ്യൂസിക് സ്‌കൂൾ'  പ്രമോഷൻ തിരക്കിലാണ് താരം

(ഫോട്ടോ: ശ്രിയ/ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം)

ശർമൻ ജോഷിയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്

(ഫോട്ടോ: ശ്രിയ/ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം)

പച്ച ഡിസൈനർ വസ്ത്രത്തിൽ 

(ഫോട്ടോ: ശ്രിയ/ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം)

ഗ്ലാമറസ് ലുക്ക് കണ്ട് അമ്പരന്ന് ആരാധകർ

(ഫോട്ടോ: ശ്രിയ/ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം)

എയർപോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തു

(ഫോട്ടോ: ശ്രിയ/ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം)