സാരിയിൽ മനോഹരിയായി എസ്‌തർ

May 08, 2023

Entertainment Desk

ബാല താരമായാണ് സിനിമയിലെത്തുന്നത്

 'ദൃശ്യം' ചിത്രത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടി

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം സജീവമാണ് താരം

സാരി അണിഞ്ഞുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് എസ്‌‌തർ

ഓറഞ്ചും കറുപ്പും നിറമുള്ള സാരിയിൽ അതിസുന്ദരിയാണ് താരം

ആരാധകർ ചിത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു