നൃത്തവേദിയിൽ തിളങ്ങി ദിവ്യ ഉണ്ണി

Apr 26, 2023

Entertainment Desk

നൃത്തവേദിയിൽ ദിവ്യ

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സജീവമാണ് താരം

അഭിനയത്തിൽ സജീവമല്ലെങ്കിലും നൃത്തവേദിയിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് ദിവ്യ

അമേരിക്കയിൽ നൃത്ത വിദ്യാലയവും നടത്തുന്നുണ്ട് താരം

താരത്തിന്റെ ഡാൻസ് ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്