എത്നിക്ക് സൽവാറിൽ തിളങ്ങി അഹാന

നടി അഹാന കൃഷ്‌ണ

മലയാള സിനിമയിലെ യുവതാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയയാണ് അഹാന

പച്ച നിറത്തിലുള്ള സൽവാർ അണിഞ്ഞ് അഹാന

മെറ്റൽ ആഭരണങ്ങളാണ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്‌തത്

ഇൻഫ്ലുവൻസർ, യൂട്യബർ എന്നീ നിലകളിൽ പേരെടുത്തു

'പാച്ചുവും അത്ഭുതവിളക്കു' മാണ് അവസാനമായി റിലീസിനെത്തിയ ചിത്രം