ബ്ലാക്ക് ഡ്രെസ്സിൽ ഗ്ലാമറസായി വിമല രാമൻ

May 10, 2023

Entertainment Desk

നടി വിമല രാമൻ

മോഡലിങ്ങിലൂടെ സിനിമയിലെത്തിയ താരം

'ടൈം'ആണ് ആദ്യ മലയാള ചിത്രം

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാണ് താരം

താരത്തിന്റെ ഹോട്ട് ഫൊട്ടൊഷൂട്ട് ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

'അസ്‌വിൻസ്' ആണ് വിമലയുടെ പുതിയ ചിത്രം