ഉറവിടം: ileana_official/insta

പിറന്നാൾ ആഘോഷമാക്കി സുചിത്ര

Suchitra Murali/ IG

Apr 18, 2023

Entertainment Desk

ഉറവിടം: ileana_official/insta

കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് സുചിത്രയുടെ ആഘോഷങ്ങൾ

Suchitra Murali/IG

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിച്ചു

Suchitra Murali/IG

ഉറവിടം: ileana_official/insta

വിവാഹ ശേഷം സിനിമയിൽ സജീവമല്ല താരം. മുരളിയാണ് സുചിത്രയുടെ ഭർത്താവ്

Suchitra Murali/IG

ഉറവിടം: ileana_official/insta

ഭർത്താവിനും മകൾ നേഹയ്ക്കുമൊപ്പം അമേരിക്കയിലാണ് താമസം

LABEL

Suchitra Murali/ IG

സുചിത്ര തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആഘോഷചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്

LABEL

Suchitra Murali/IG

ഉറവിടം: ileana_official/insta

സുചിത്രയുടെ അമ്മയേയും ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം

Suchitra Murali/ IG

ഉറവിടം: ileana_official/insta

സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എൻജിനിയറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണിപ്പോൾ സുചിത്ര

Suchitra Murali/ IG