മാളവിക-തേജസ്വിവാഹചിത്രങ്ങൾ

May 04, 2023

Entertainment Desk

(ഫോട്ടോ: ശിവാനി/ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം)

ശിവാനി രംഗോലെ-വിരാജാസ് കുൽക്കർണി

(ഫോട്ടോ: ശിവാനി/ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം)

നീല കടൽത്തീരത്തെ പ്രണയ പ്രവചനം

(ഫോട്ടോ: ശിവാനി/ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം)

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച ചില പ്രത്യേക ഫോട്ടോകൾ

(ഫോട്ടോ: ശിവാനി/ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം)

ആരാധകരുടെ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ

അടുത്ത വെബ് സ്റ്റോറി കാണാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഹൽദി-സംഗീത് വേദിയിൽ തേജസ്സിനൊപ്പം ചുവടുവച്ച് മാളവിക; വീഡിയോ