(ഫോട്ടോ: ജെനീലിയ/ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം)

സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിൽ  ജെനീലിയ ദേശ്മുഖ്

Apr 26, 2023

Entertainment Desk

 ജെനീലിയ ദേശ്മുഖ്

(ഫോട്ടോ: ജെനീലിയ/ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം)

 'വാഡേ' ആണ് ഒടുവിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ജെനീലിയ ചിത്രം

(ഫോട്ടോ: ജെനീലിയ/ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം)

ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം അഭിനയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ചിത്രമാണിത് 

(ഫോട്ടോ: ജെനീലിയ/ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം)

ഫോർമൽ ലുക്കിൽ പുതിയ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്

(ഫോട്ടോ: ജെനീലിയ/ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം)

ക്രീം നിറമുള്ള ഷർട്ടും സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള പാന്റുമായിരുന്നു വേഷം

(ഫോട്ടോ: ജെനീലിയ/ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം)

സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കെന്ന് ആരാധകർ

(ഫോട്ടോ: ജെനീലിയ/ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം)

അടുത്ത വെബ് സ്റ്റോറി കാണാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഹൈ സ്ലിറ്റ് ഡ്രസ്സിൽ ഹൻസിക