ബീച്ചിൽ ഗ്ലാമറസായി ദീപ്‌തി സതി

നടി ദീപ്‌തി സതി

ബീച്ച് ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം

ഗ്ലാമറസ് ലുക്കിലാണ് ദീപ്‌തി ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്

ബിഗ് ബോസ് താരവും ഫൊട്ടൊഗ്രാഫറുമായ ഡെയ്‌സിയാണ് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയത്

മോഡലിങ്ങ് മേഖലയിലും സജീവമാണ് ദീപ്‌തി

 'ഗോൾഡ്' ആണ് ദീപ്‌തിയുടെ അവസാനം റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം