ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി ടെലികോം രംഗത്ത് കമ്പനികൾക്ക് പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയാണ്. കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഏറം ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തന്നെയാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനികൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ലഭിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. 500 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള വിവിധ കമ്പനികളുടെ റീച്ചാർജ് പ്ലാനുകളെകുറിച്ചാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്.

എയർടെൽ 399 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

എയർടെല്ലിന്റെ 399 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി 84 ദിവസമാണ്. പ്രതിദിനം ഒരു ജിബി വീതം ഇന്രർനെറ്റ് എയർടെൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കും. ഇതിന് പുറമെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിങ്ങും ലഭിക്കും. പ്രതിദിനം 100 ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനും സാധിക്കും.

എയർടെൽ 448 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

പ്രതിദിനം 1.50 ജിബി ഇന്രർനെറ്റ് ഡറ്റാ ലഭിക്കുന്ന 82 ദിവസത്തെ പ്ലാനാണ് എയർടെൽ 448 രൂപ റീച്ചാർജിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നത്. അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിങ്ങും പ്രതിദിനം 100 ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനും ഈ റീച്ചാർജിലും സാധിക്കും.

ജിയോ 399 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തന്നെ ടെലികോം രംഗത്തെ വമ്പന്മാരായി മാറിയ ജിയോയും ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി മികച്ച പ്ലാനുകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതിദിനം 1.50 ജിബി ഡറ്റാ ലഭിക്കുന്ന 84 ദിവസം കാലാവധിയുള്ള പ്ലാനാണ് ഇത്. ഇത് പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്‌പീഡ് കുറയുമെങ്കിലും സെക്കൻഡിൽ 64 കെബി സ്‌പീഡിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ലഭ്യമാകും.ഇതിന് പുറമെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിങ്ങും ലഭിക്കും. പ്രതിദിനം 100 ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനും സാധിക്കും. ജിയോ ആപ്പുകളിൽ ഫ്രീ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും കമ്പനി നൽകും.

ജിയോ 448 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

ജിയോയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു മികച്ച പ്ലാനാണ് 448 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ. പ്രതിദിനം രണ്ട് ജിബി ഡറ്റായാണ് ഈ പ്ലാനിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുക. 84 ദിവസമായിരിക്കും കാലാവധി. പ്രതിദിനം ഉപയോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലുള്ള ഡറ്റാ ഈ പ്ലാനിലും ലഭ്യമാണ്. ഫ്രീ കോളിങ്ങും 100 ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സെജുകളും ഉണ്ട്.

ജിയോ 498 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

ജിയോ 448 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിനോട് സാമ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് 498 രൂപയുടെ റീച്ചാർജ് പ്ലാനും. 91 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ പ്രതിദിനം
രണ്ട് ജിബി ഡറ്റായാണ് ഈ പ്ലാനിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുക. അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിങ്ങും ലഭിക്കും. പ്രതിദിനം 100 ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനും സാധിക്കും. ജിയോ ആപ്പുകളിൽ ഫ്രീ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും കമ്പനി നൽകും.

വോഡഫോൺ 399 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

വോഡഫോണും തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി 500 രൂപയിൽ താഴെ പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 399 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ 84 ദിവസത്തേയ്ക്ക് പ്രതിദിനം ഒരു ജിബി ഡറ്റാ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇതിന് പുറമെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിങ്ങും ലഭിക്കും. പ്രതിദിനം 100 ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനും സാധിക്കും.

വോഡഫോൺ 479 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

വോഡഫോണിന്റെ 479 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിൽ 84 ദിവസത്തേയ്ക്ക് പ്രതിദിനം 1.6 ജിബി ഡറ്റാ ലഭിക്കും. ഇതിന് പുറമെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിങ്ങും ലഭിക്കും. പ്രതിദിനം 100 ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനും സാധിക്കും. വോഡഫോൺ ആപ്പുകളിൽ ഫ്രീ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും കമ്പനി നൽകും.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Technology News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook