പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനിലൂടെ പ്രതിവർഷം 4,575 രൂപ ക്യാഷ്ബാക്ക് നൽകുന്ന ഓഫറുമായി ബിഎസ്എൻഎൽ. വാർഷിക-അർധ വാർഷിക പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനിലൂടെ 12 ശതമാനം ക്യാഷ്ബാക്ക് നേടാനും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബിഎസ്എൻഎൽ അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ടെലികോം ടോക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 1525, 1125 രൂപയുടെ പ്രതിമാസ പ്ലാനുകൾക്കും ഫിക്സഡ് പ്രതിമാസ പ്ലാനുകളായ 1525, 1125, 799 എന്നിവ അടക്കമുളളവയ്ക്കും ഈ ഓഫറുണ്ട്.

മുഴുവൻ തുകയും ഒറ്റ തവണയായി നൽകണമെന്നതാണ് ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനുളള ഒരേയൊരു ഉപാധി. 1525 രൂപയുടെ പ്രതിമാസ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ 18300 രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ 4575 രൂപയുടെ ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫർ അവർക്ക് ലഭിക്കൂ.

ബിഎസ്എൻഎൽ കേരള സർക്കിളിൽ ഉളളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഓഫർ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുകയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഏപ്രിലിലോ മേയിലോ പ്ലാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചാർജുകളും ആക്ടിവേഷൻ ചാർജുകളും നൽകേണ്ടതില്ല.

Read: എയർടെൽ vs ജിയോ vs വോഡഫോൺ vs ബിഎസ്എൻഎൽ; മികച്ച പ്ലാനുകൾ

25 ശതമാനം അതായത് 3,375 രൂപ ക്യാഷ്ബാക്കിലൂടെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 1,125 രൂപയുടെ പ്രതിമാസ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. 12 മാസത്തേക്കുളള തുകയാണ് ഒറ്റതവണയായി അടയ്ക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ 1,525 രൂപ, 1,125 രൂപ, 799 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾക്കും ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫർ നൽകുന്നുണ്ട്.

പ്രതിവർഷ പ്ലാനുകളായ 725 രൂപയുടെയും 525 രൂപയുടെയും പ്ലാനുകൾക്ക് 20 ശതമാനം ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫർ നൽകുന്നുണ്ട്. 399, 325, 225 രൂപയുടെ പ്രതിമാസ പ്ലാനുകളുടെ തുക ഒറ്റതവണയായി നൽകുന്നവർക്ക് 10 ശതമാനം ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കും.

അർധ വാർഷിക പ്ലാനുകളിൽ ആറുമാസത്തെ തുകയാണ് ഉപയോക്താക്കൾ ഒറ്റ തവണയായി നൽകേണ്ടത്. 1,525 രൂപയുടെയും 1,098 രൂപയുടെയും പ്ലാനിൽ 12 ശതമാനം ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കും. ഈ പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവർ 9,150 രൂപയാണ് ഒറ്റതവണയായി നൽകേണ്ടത്. അതുപോലെ 1,125 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ 12 ശതമാനം ക്യാഷ്ബാക്കുണ്ട്. ഈ പ്ലാനിൽ ഒറ്റതവണയായി 810 രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്.

ബിഎസ്എൻഎല്ലിന്റെ മറ്റു പ്രതിമാസ പ്ലാനുകളായ 1,525 രൂപ, 1,125 രൂപ, 799 രൂപ പ്ലാനുകൾക്കും അർധ വാർഷിക ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫറുണ്ട്. ഈ പ്ലാനുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് 12 ശതമാനം ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കും. 725 രൂപയുടെയും 525 രൂപയുടെയും പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് 8 ശതമാനം ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കും. 399, 325, 225 രൂപ പ്ലാനിൽ 4 ശതമാനമാണ് ക്യാഷ്ബാക്ക്.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Technology News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook