ടെലികോം രംഗത്ത് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ മത്സരത്തിലാണ്. മികച്ച പ്ലാനുകളിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളെ കൈയ്യിലെടുക്കാനാണ് കമ്പനികളുടെ ശ്രമം. 4 ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയതോടെ മാസം 1 ജിബി/2 ജിബി നൽകിയിരുന്നത് പഴയങ്കഥയായി. ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക പ്ലാനുകളിലും ദിനംപ്രതി സൗജന്യ ഡാറ്റയും അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളുകളും ലഭിക്കുന്നു. മാസം തോറുമുള്ള പ്ലാനുകൾക്കുപുറമേ ദീർഘനാൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്ലാനുകളും കമ്പനികൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

എയർടെൽ 399, 448, 499, 1,699 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ

എയർടെല്ലിന്റെ 399 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ 84 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ ദിനവും 1 ജിബി ഡാറ്റ കിട്ടും. ഇതിനു പുറമേ അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളുകളും ദിനംപ്രതി 100 എസ്എംഎസ്സും കിട്ടും. 448 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ 82 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ ദിവസവും 1.5 ജിബി ലഭിക്കും. മറ്റു ഓഫറുകളെല്ലാം 399 രൂപ പ്ലാനിന് സമാനമാണ്.

മറ്റൊരു പ്ലാനായ 499 രൂപയ്ക്ക് 82 ദിവസമാണ് കാലാവധി. ദിനവും 2 ജിബി ഡാറ്റയാണ് ഈ പ്ലാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ദിനവും 100 എസ്എംഎസ്സും കിട്ടും. 1,699 രൂപയുടെ പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷമാണ്. 365 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ ദിനവും 1 ജിബി ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്ന പ്ലാനാണിത്. അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ദിനവും 100 എസ്എംഎസ്സും ഈ പ്ലാനിൽ ലഭിക്കും.

വോഡഫോൺ 398, 399, 458, 479, 509, 511, 529, 569, 1,699 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ

വോഡഫോണിന്റെ 398 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ 69 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ ദിവസവും 1.4ജി 3ജി/4ജി ആണ് കിട്ടുക. ഇന്ത്യയിലുടനീളം അൺലിമിറ്റഡ് ലോക്കൽ, എസ്ടിഡി, റോമിങ് കോളുകളും ദിനവും 100 എസ്എംഎസ്സും ഈ പ്ലാനിലുണ്ട്.

വോഡഫോണിന്റെ 5 പ്ലാനുകൾ 84 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽദിവസവും 3ജ/4ജി നൽകുന്നവയാണ്. ഇവയ്ക്കു പുറമേ അൺലിമിറ്റഡ് ലോക്കൽ, എസ്ടിഡി, റോമിങ് കോളുകളും ദിനവും 100 എസ്എംഎസ്സും ലഭിക്കും. 399 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ ദിവസവും 1 ജിബിയും, 458 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ ദിവസവും 1.5 ജിബിയും, 479 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ ദിവസവും 1.6 ജിബിയും, 511 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ ദിവസവും 2 ജിബിയും, 569 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ ദിവസവും 3 ജിബിയും ആണ് ലഭിക്കുക. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഡാറ്റ ഉപഭോഗത്തിന് അനുസരിച്ച് പ്ലാനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

വോഡഫോണിന്റെ 1,699 രൂപയുടെ പ്ലാൻ ദീർഘകാല പ്ലാനാണ്. ഈ പ്ലാനിലൂടെ 365 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ ദിവസവും 1 ജിബിയുടെ 3ജി/4ജി ഡാറ്റ ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയിലുടനീളം അൺലിമിറ്റഡ് ലോക്കൽ, എസ്ടിഡി, റോമിങ് കോളുകളും ദിവസവും 100 എസ്എംഎസ്സും ഈ പ്ലാനിൽ ലഭിക്കും.

ജിയോ 349, 398, 399, 448, 449, 498, 1,699 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ

ജിയോയുടെ 349 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ 70 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ ദിവസവും 1.5 ജിബിയുടെ 4ജി ഡാറ്റയാണ് ഉപയോഗിക്കാനാവുക. ഇതിനുപുറമേ അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ദിനവും 100 എസ്എംഎസ്സും കിട്ടും. 70 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ മറ്റൊരു പ്ലാനും ജിയോ നൽകുന്നുണ്ട്. 398 രൂപയുടെ ഈ പ്ലാനിൽ ദിവസവും 2 ജിബിയുടെ 4 ജിയാണ് കിട്ടുക. അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ദിനവും 100 എസ്എംഎസ്സും ഈ പ്ലാനിലുണ്ട്.

ജിയോയുടെ 399 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിൽ 84 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ ദിവസവും 1.5 ജിബിയുടെ 4 ജി ഡാറ്റയാണ് കിട്ടുക. ഇതിനുപുറമേ അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ്ങും എസ്എംഎസ്സും കിട്ടും. 2 ജിബി ദിവസവും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് 448 രൂപയുടെ പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ പ്ലാനിൽ കാലാവധി 84 ദിവസമാണ്.

ജിയോ 91 ദിവസം കാലാവധി നൽകുന്ന മറ്റു രണ്ടു പ്ലാനുകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. 449 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിൽ ദിവസവും 1.5 ജിബിയും 498 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ ദിവസവും 2 ജിബിയും ലഭിക്കും. ഇതിനുപുറമേ അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ്ങും എസ്എംഎസ്സും കിട്ടും. 1,699 രൂപ പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി 365 ദിവസമാണ്. ഈ പ്ലാനിൽ ദിവസവും 1.5 ജിബിയാണ് ലഭിക്കുക. ഒപ്പം അൺലിമിറ്റഡ് കോളും ദിനവും 100 എസ്എംഎസ്സും ലഭിക്കും.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Technology News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook