ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകാനായി മത്സരിക്കുകയാണ് ടെലികോം കമ്പനികൾ. പ്രീപെയ്ഡ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 28 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാനുകൾ എയർടെല്ലിനും ജിയോയ്ക്കും വോഡഫോണിനും ഉണ്ട്.

എയർടെൽ 249, 349 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

എയർടെല്ലിന്റെ ഈ രണ്ടു പ്ലാനുകളുടെയും കാലാവധി 28 ദിവസമാണ്. 249 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ ദിവസവും 2ജിബിയാണ് ലഭിക്കുക. ഇതിനൊപ്പം അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ദിനവും 100 എസ്എംഎസും ലഭിക്കും. 349 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ ദിവസവും 3ജിബി ലഭിക്കും. അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ദിനവും 100 എസ്എംഎസും 28 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ ഈ പ്ലാനിൽ ലഭ്യമാണ്.

റിലയൻസ് ജിയോ 198, 299, 509, 799 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

ദിവസവും 2ജിബി, 3ജിബി, 4ജിബി, 5ജിബി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാനുകളാണ് ജിയോ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. 198 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ 28 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ ദിനവും 2ജിബി കിട്ടും. അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ദിനവും 100 എസ്എംഎസും ഈ പ്ലാനിലുണ്ട്.

ജിയോയുടെ 299 രൂപ പ്ലാനിൽ ദിനവും 3ജിബിയാണ് കിട്ടുക. 509 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ ദിനവും 4ജിബി വച്ച് 28 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ കിട്ടും. 799 രൂപയുടെ പ്ലാൻ കൂടുതൽ ഡാറ്റ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഉളളതാണ്. ഈ പ്ലാനിൽ ദിനവും 5ജിബി വച്ച് 28 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ 140 ജിബിയാണ് ലഭിക്കുക. ഇതിനൊപ്പം അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ദിനവും 100 എസ്എംഎസും കിട്ടും.

വോഡഫോൺ 255, 349, 549, 799 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

ദിവസവും 2 ജിബി ലഭിക്കുന്ന വോഡഫോണിന്റെ പ്ലാനാണ് 255 രൂപയുടേത്. അൺലിമിറ്റഡ് ലോക്കൽ, എസ്ടിഡി, റോമിങ് കോളുകളും ദിനവും 100 എസ്എംഎസും ഈ പ്ലാനിൽ 28 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ കിട്ടും. 349 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ ദിവും 3 ജിബി 4 ജി ഡാറ്റയും 549 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ ദിനവും 3.5 ജിബിയും ലഭിക്കും.

കൂടുതൽ ഡാറ്റ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് 799 രൂപയുടെ പ്ലാൻ. ഈ പ്ലാനിൽ ദിനവും 4.5 ജിബി ലഭിക്കും. 28 ദിവസമാണ് പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി. ഇതിനൊപ്പം അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ദിനവും 100 എസ്എംഎസും ലഭിക്കും.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Technology News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook