കൂടുതൽ ഡാറ്റ, കൂടുതൽ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാലാവധി എന്നിവ ലഭിക്കുന്ന റീചാർജുകളാണോ നിങ്ങൾ തിരയുന്നത്. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായി 500 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള റീചാർജ് പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ ടെലികോം കമ്പനികളായ എയർടെലും, ജിയോയും, വോഡഫോണും.

എയർടെൽ 509 പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

ഈ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിലൂടെ ഉപഭോക്താവിന് ദിവസേന 1.4 ജിബി ഡാറ്റ, അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്സ് കോൾ, ദിവസേന 100 സൗജന്യ എസ്എംഎസ് എന്നിവ ലഭിക്കും. 90 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ 126 ജിബി ഡാറ്റ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഉപഭോക്താവിന് ലഭിക്കും.

എയർടെൽ 558 പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

എയർടെലിന്റെ 558 രൂപയുടെ റീചാർജ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഉപഭോക്താവിന് ദിവസേന 3 ജിബി ഡാറ്റ ലഭിക്കും. 82 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ 246 ജിബി ഡാറ്റ ലഭിക്കും. ഇത് കൂടാതെ പരിധിയില്ലാതെ ലോക്കൽ, എസ്ടിഡി, റോമിങ് വോയ്സ് കോൾ, ദിവസേന 100 എസ്എംഎസും ലഭിക്കും.

ജിയോ 509 പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

എയർടെല്ലിന്റേത് പോലെ നീണ്ട കാലാവധി ജിയോ നൽകുന്നില്ല. ജിയോയുടെ 509 രൂപയുടെ റീചാർജിലൂടെ ദിവസേന 4 ജിബി ഡാറ്റ ലഭിക്കും. ഡാറ്റ ഉപയോഗം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് ഈ പദ്ധതി. 28 ദിവത്തെ കാലാവധിയാണ് ഈ പ്ലാനിന് ലഭിക്കുന്നത്. അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്സ് കോൾ, ദിവസേന 100 എസ്എംഎസ്, ജിയോ ആപ്പുകൾ എന്നിവയും ലഭിക്കും.

ജിയോ 799 പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

ജിയോയുടെ 509 രൂപയുടെ പ്ലാനിലേതു പോലെ ജിയോ 799 രൂപയുടെ റീചാർജ് പദ്ധതിക്കും 28 ദിവസത്തെ കാലാവധിയാണുള്ളത്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 5 ജിബി ഡാറ്റ ദിവസേന ലഭിക്കും. അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്സ് കോൾ, ദിവസേന 100 എസ്എംഎസ് എന്നിവയും ലഭിക്കും.

വോഡഫോൺ 509 പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഉപഭോക്താവിന് 1.4 ജിബി ഡാറ്റ ലഭിക്കും. 90 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ 126 ജിബി ഡാറ്റ ലഭിക്കും. ദിവസേന 250 മിനിറ്റ് സൗജന്യ വോയ്സ് കോൾ എന്നിവയും ലഭിക്കും.

വോഡഫോൺ 549 പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

വോഡഫോണിന്റെ 549 രൂപയുടെ റീചാർജിൽ ദിവസേന 3.5 ജിബി ഡാറ്റ ലഭിക്കും. 28 ദിവസത്തെ കാലാവധിയാണ് ഈ പദ്ധതിക്കുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ 98 ജിബി ഡാറ്റ ആകെ ലഭിക്കും. അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്സ്‌കോൾ, ദിവസേന 100 എസ്എംഎസ് എന്നിവയും ലഭിക്കും.

വോഡഫോൺ 569 പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 252ജിബി ഡാറ്റ 84 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ ലഭിക്കും. അൺലിമിറ്റഡ് കോൾ, ദിവസേന 100 എസ്എംഎസ് ലൈവ് ടിവി, മൂവീസ് എന്നിവയും ലഭിക്കും.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Technology News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook