എയർടെൽ, വോഡഫോൺ, റിലയൻസ് ജിയോ കമ്പനികൾ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് നിരക്കുകൾ കുത്തനെ കൂട്ടി. നിരവധി പ്രീപെയ്ഡ് പായ്ക്കുകളുടെ നിരക്കുകൾ ഇരട്ടിയായാണ് വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ്ങിലും (FUP) മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എയർടെലിന്റെ പുതിയ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് നിരക്കുകൾ

ചൊവ്വാഴ്ച (ഡിസംബർ 3) മുതലാണ് എയർടെലിന്റെ പുതിയ താരിഫുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക. പുതിയവ വരുന്നതിനുമുൻപായി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പഴയ നിരക്കിലുളള പ്ലാനുകൾ റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എയർടെലിന്റെ 19 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. 35 രൂപയുടെ പ്ലാൻ 45 രൂപയാക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ 35 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ 26.66 രൂപയുടെ ടോക്ടൈമും 100 എംബി ഡാറ്റയും 28 ദിവസ കാലാവധിയിൽ ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 45 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ 38.62 രൂപയുടെ ടോക്ടൈമാണ് ലഭിക്കുക. 100 എംബിയാണ് ഡാറ്റ കിട്ടുക. കാലാവധി 28 ദിവസം.

എയർടെലിന്റെ 65 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ നേരത്തെ 130 രൂപയുടെ ടോക്ടൈമും 200 എംബി ഡാറ്റയുമാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഈ പ്ലാൻ 79 രൂപയാക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുതൽ 79 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ 63.96 രൂപയുടെ ടോക്ടൈമും 200 എംബിയുമാണ് 28 ദിവസ കാലാവധിയിൽ കിട്ടുക. 129 രൂപയുടെ പ്ലാൻ 148 ആക്കി വർധിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ കാലാവധിയിൽ മാറ്റമില്ല, 28 ദിവസം.

Read Also: വാട്‌സാപ് പ്രൈവസിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

എയർടെൽ 169, 199 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ 248 രൂപ പ്ലാനാക്കി മാറ്റി. നേരത്തെ 169, 199 രൂപ പ്ലാനിൽ ദിവസവും 1, 1.5 ജിജി ഡാറ്റയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ്ങും ദിനവും 100 എസ്എംഎസും ദിവസവും ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 248 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ്ങും ദിനവും 100 എസ്എംഎസും 1.5 ജിഡി ഡാറ്റയും ലഭിക്കും.

എയർടെലിന്റെ 249 രൂപയുടെ പ്ലാനിന് ഇനി മുതൽ 298 രൂപ നൽകേണ്ടി വരും. കാലാവധി 28 ദിവസം. പ്ലാനിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. 82 ദിവസം കാലാവധി നൽകുന്ന പ്ലാനുകളുടെ നിരക്കാണ് കൂടുതൽ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുളളത്. 448 രൂപയുടെ പ്ലാൻ 598 രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. അതിനൊപ്പം രണ്ടു ദിവസം കാലാവധിയും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുതൽ ഈ പ്ലാനിന് 84 ദിവസമാണ് കാലാവധി. മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല. 82 ദിവസം കാലാവധി നൽകുന്ന 499 രൂപയുടെ പ്ലാൻ 698 രൂപയാക്കി വർധിപ്പിച്ചു. കാലാവധി 84 ദിവസമാക്കി. ഈ പ്ലാനിന്റെ ആുകൂല്യങ്ങൾ അതേപടി തുടരും.

എയർടെലിന്റെ വാർഷിക പ്ലാനുകളുടെ നിരക്കും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 336 ദിവസം കാലാവധി നൽകുന്ന 998 രൂപയുടെ പ്ലാൻ 1,498 രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. നേരത്തെ പ്ലാനിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന 12 ജിബിക്കു പകരം 24 ജിബിയാണ് ഇനി മുതൽ ലഭിക്കുക. കാലാവധി 365 ദിവസമാക്കി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതേപടി തുടരും. എയർടെലിന്റെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ പ്ലാൻ 385 ദിവസം കാലാവധി നൽകുന്ന 1,699 രൂപയുടേത്. ഈ പ്ലാനിന്റെ നിരക്ക് 2,398 രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. അതേസമയം കാലാവധിയിൽ മാറ്റമില്ല, 365 ദിവസം. മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളിലും മാറ്റമില്ല.

വോഡഫോൺ-ഐഡി പുതിയ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് നിരക്കുകൾ

വോഡഫോൺ-ഐഡിയ പുതുക്കിയ നിരക്കിലുളള പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ ഡിസംബർ മൂന്നു മുതലാണ് നിലവിൽ വരിക. വോഡഫോണിൽനിന്നും വോഡഫോണിലേക്കും, വോഡഫോണിൽനിന്നും ഐഡിയയിലേക്കുമുളള കോളുകൾ സൗജന്യവും അൺലിമിറ്റഡും ആയിരിക്കുമെന്ന് വോഡഫോൺ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വോഡഫോണിൽനിന്നും ഐഡിയ അല്ലാതെ മറ്റു നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുളള അൺലിമിറ്റഡായിരിക്കില്ല. സൗജന്യ പരിധി കടന്നാൽ മിനിറ്റിന് 6 പൈസ വീതം നൽകേണ്ടിവരും.

വോഡഫോണിന്റെ 49 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ 38 രൂപയുടെ ടോക്ടൈം, 100 എംബി ഡാറ്റ, സെക്കന്റിന് 2.5 പൈസ ടാരിഫുമായിരിക്കും. 28 ദിവസമാണ് കാലാവധി. 79 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിൽ 64 രൂപയുടെ ടോക്ടൈം, 200 എംബി ഡാറ്റ, സെക്കന്റിന് 1 പൈസ ടാരിഫുമായിരിക്കും. 28 ദിവസം കാലാവധി.

വോഡഫോണിന്റെ 149 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിൽ അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ മറ്റു നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്ക് 1000 മിനിറ്റായിരിക്കും സൗജന്യ പരിധി. 2 ജിബിയാണ് ഡാറ്റ. 300 എസ്എംഎസും ലഭിക്കും. വോഡഫോണിന്റെ 199 രൂപയുടെ പ്ലാൻ 249 രൂപയുടേതാക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദിനവും ലഭിക്കുന്ന 1.5 ജിബി ഡാറ്റയിൽ മാറ്റമില്ല. മറ്റു നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുളള അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകൾ 1000 മിനിറ്റാക്കി ചുരുക്കി.

വോഡഫോണിന്റെ 299 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ ദിനവും 2 ജിബിയും 399 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ ദിനവും 3 ജിബിയുമായിരിക്കും ഇനി ലഭിക്കുക. രണ്ടു പ്ലാനുകളിലും മറ്റു നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുളള കോൾപരിധി 1000 മിനിറ്റാക്കി. 84 ദിവസ കാലാവധിയുളള 379 രൂപയുടെ പ്ലാനിന്റെ മറ്റു നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുളള കോൾപരിധി 3000 മിനിറ്റായിരിക്കും. 458 രൂപയുടെ പ്ലാൻ 599 രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. ഈ പ്ലാനിന്റെ മറ്റു നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുളള കോൾപരിധി 3000 മിനിറ്റായിരിക്കും. ഡാറ്റയിലും കാലാവധിയിലും മാറ്റമൊന്നുമില്ല. 511 രൂപയുടെ 699 രൂപയാക്കി വർധിപ്പിച്ചു. ഈ പ്ലാനിലും മറ്റു നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുളള കോൾപരിധി 3000 മിനിറ്റായിരിക്കും. 365

എയർടെലിനെ പോലെ വോഡഫോണിന്റെ വാർഷിക പ്ലാനുകളുടെ നിരക്കും കുത്തനെയാണ് വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 365 ദിവസം കാലാവധി നൽകുന്ന 999 രൂപയുടെ പ്ലാൻ 1,499 രൂപയാക്കി കൂട്ടി. നേരത്തെ 12 ജിബി നൽകിയിരുന്നത് 24 ജിബിയാക്കി ഉയർത്തി. മറ്റു നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുളള കോൾപരിധി 1200 മിനിറ്റാണ്. ബാക്കിയെല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളിലും മാറ്റമില്ല.

നേരത്തെ 1,699 രൂപയായിരുന്ന പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ 2,399 രൂപയാക്കി വർധിപ്പിച്ചു. മറ്റു നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുളള കോൾപരിധി 1200 മിനിറ്റാണ്. 1.5 ജിബി ഡാറ്റയും 100 എസ്എംഎസും പ്രതിദിനം ലഭിക്കും. 365 ദിവസമാണ് കാലാവധി.

റിലയൻസ് ജിയോ

ജിയോ ഇതുവരെ അവരുടെ പുതുക്കിയ നിരക്കിലുളള പ്ലാനുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളുകളും ഡാറ്റയും നൽകുന്ന ഓൾ ഇൻ വൺ പ്ലാനുകൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ജിയോ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ 6 മുതലാണ് ജിയോയുടെ പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക. പുതിയ പ്ലാനുകളെല്ലാം 40 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചവയായിരിക്കും. അതേസമയം, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും ജിയോ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 149 രൂപയിൽ തുടങ്ങി 555 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് ജിയോ നൽകുന്നത്. ഈ പ്ലാനുകളിൽ 40 ശതമാനം വർധനവ് കൊണ്ടുവന്നാൽ 149 രൂപയുടെ പ്ലാനിനും പകരം 200 രൂപ മുതലോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കും പ്ലാനുകളുടെ തുടക്കം.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Technology News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook