പ്രീ പെയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി എയർ ടെൽ 419 രൂപയുടെ പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി 419 രൂപയുടെ റീചാർജിലൂടെ 1.4 ജി ബി ഡാറ്റ ജിവസവും ലഭിക്കും. 75 ദിവസമാണ് വാലിഡിറ്റി.

പുതിയ പദ്ധതിയിൽ നൂറ് എസ് എം എസ് ദിവസവും സൗജന്യമാണ്. ദിവസം മുന്നൂറ് മിനിട്ടും ആഴ്ചയിൽ ആയിരം മിനിട്ടും ലോക്കൽ, എസ് ടി ഡി കോളുകൾ സൗജന്യമാണ്. ഇതുവഴി എയർടെൽ ടിവി ആപ്പും ലഭിക്കും.

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പൂർണസംഭാഷണ സമയം നൽകുന്നത് ഉൾപ്പടെയുളള സേവനങ്ങൾ ഉൾക്കൊളളിച്ചുളള മൂന്ന് റീചാർജ് പദ്ധതികളും അടുത്തിടെ എയർ ടെൽ പുറത്തിറക്കിയിരന്നു. 35 രൂപ, 65 രൂപ, 95 രൂപ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു​ ആ റീച്ചാർജുകൾ.

35 രൂപ റീചാർജ് പാക്കേജിൽ 100 ജിബി ഡാറ്റ 28 ദിവസത്തേയ്ക്ക് ലഭിക്കും. ഒരു പൈസ സെക്കൻഡിൽ എന്ന നിരക്കിൽ 26.66 രൂപയ്ക്കുളള സംഭാഷണ സമയം ലഭിക്കും. 65 രൂപയുടെ പ്രീ പെയ്ഡ് പദ്ധതിയിൽ 200 എം ബി ഡാറ്റയാണ് 28 ദിവസത്തേയ്ക്ക ലഭിക്കുക ഇതിൽ, 28 ദിവസത്തേയ്ക്ക് സെക്കന്റിന് ഒരു പൈസ ഈടാക്കുന്ന പൂർണസംഭാഷണ സമയം ലഭിക്കും. 95 രൂപയുടെ റീചാർജിൽ 500 എം ബി ഡാറ്റയാണ് 28 ദിവസം കാലാവധിക്കുളളിൽ ലഭിക്കുക. 28 ദിവസവും സെക്കൻഡിന് ഒരു പൈസ വച്ച് പൂർണ്ണ സംഭാഷണ സമയം ലഭിക്കും.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Technology News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook