രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ടെലികോം കമ്പനിയായി എയർടെൽ പുതിയതായി രണ്ട് ഡേറ്റ ആഡ് ഓൺ പാക്കുകൾ കൂടി അവതരിപ്പിച്ചു. 250 രൂപയിൽ താഴേ വരുന്ന രണ്ട് ആഡ് ഓൺ പാക്കുകളാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ അവസാനിക്കുന്നതവരെ ആഡ് ഓൺ പ്ലാനും ലഭ്യമാകും. പ്രതിദിന ഡറ്റ പരിധി ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷവും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഡേറ്റ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ആഡ് ഓൺ പ്ലാൻ.

75 രൂപയുടെ ആഡ് ഓൺ പാക്കിൽ 5ജിബി ഡേറ്റയാണ് എയർടെൽ നൽകുന്നത്. ഇത് തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റയ്ക്ക് 50 പൈസ എംബിക്ക് എന്ന നിലയിലും ഈടാക്കും. 248 രൂപയുടേതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രീപെയ്ഡ് ആഡ് ഓൺ പ്ലാൻ. ഇതിൽ 25 ജിബി അധിക ഡേറ്റയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

199ന്റെയും 249ന്റെയും പ്ലാനിന് പുറമെ എയർടെല്ലിന് 219 രൂപയുടെ ഒരു പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനും എയർടെല്ലിനുണ്ട്. 199ന്റെ പ്ലാനിൽ 24 ദിവസത്തേക്ക് പ്രതിദിനം 1 ജിബി ഡേറ്റയും 100 സൗജന്യ എസ്എംഎസ് സന്ദേശങ്ങളും സൗജന്യ കോളിങ്ങും കമ്പനി നൽകുന്നു. ഇതേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ 219 രൂപയ്ക്ക് 28 ദിവസത്തേക്കും ലഭ്യമാകും. 249 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ 1.5 ഡറ്റ പ്രതിദിനം ലഭിക്കും. ഇതിന് പുറമെ എല്ലാ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിലും എയർടെൽ എക്സട്രീം പ്രീമിയം, ഹലോട്യൂൺസ് എന്നിവയിൽ സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ലഭിക്കും.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Technology News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook