നികുതിദായകര്‍ സാധാരണയായി അവരുടെ ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ (ഐടിആര്‍) ഫയല്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അവരുടെ പ്രധാന തൊഴിലില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം മാത്രമേ കണക്കിലെടുക്കൂ. എന്നിരുന്നാലും, ”മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളില്‍” നിന്നുള്ള വരുമാനം നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതും, കൂടാതെ ഐടിആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ഉചിതമായ ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമെല്ലാം പ്രധാനമാണ്. ഐടിആറില്‍ മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം നിങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കില്‍, ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഇത് നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസായി കണക്കാക്കാം. മറ്റ് വരുമാനം ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തതിന് വിശദീകരണം തേടി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നിങ്ങള്‍ക്ക് നോട്ടീസും അയച്ചേക്കാം.

Read More: ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ സമയമായി; വൈകിയാല്‍ പണി കിട്ടും

അതിനാല്‍ ആദായ നികുതി റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ‘മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളില്‍’ നിന്നുള്ള വരുമാനം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായ വരുമാനം

ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം, ഭവന സ്വത്ത്, മൂലധന നേട്ടം/നഷ്ടം, ബിസിനസ്സ്, തൊഴില്‍, മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വരുമാനം ഐ-ടി വകുപ്പ് തരംതിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവയില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ കഴിയാത്ത ഏതൊരു വരുമാനവും ”മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം” വിഭാഗത്തില്‍ കണക്കിലെടുക്കുന്നു. അതിനാല്‍, ഈ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന ചില പൊതു വരുമാനങ്ങള്‍ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം:

സേവിങ് അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്നുള്ള പലിശ

സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്നുള്ള പലിശയായി ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന് പൂര്‍ണമായും നികുതിയില്ല. സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്നുള്ള പലിശയ്ക്ക് സെക്ഷന്‍ 80 ടിടിഎ പ്രകാരം 10,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് നല്‍കാന്‍ ഐ-ടി നിയമം അനുവദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങള്‍ 10,000 രൂപയുടെ പരിധി മറികടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഐടിആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ വരുമാനം കാണിക്കണം. ഒഴിവാക്കിയ വരുമാനം റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്യാന്‍ ഐടിആര്‍1 ല്‍ ഒരു ഇടമുണ്ട് അവിടെ ഒരു സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് പലിശ വെളിപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയും.

ലാഭവിഹിതം

ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ലാഭവിഹിതത്തില്‍ നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം വകുപ്പ് 10 (35) പ്രകാരം നികുതിയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ചില ആളുകള്‍ ഇത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാതെ അബദ്ധം കാണിക്കുന്നു. അതിനാലാണ് അവര്‍ക്ക് പിന്നീട് ഐ-ടി വകുപ്പില്‍ നിന്ന് അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഡിവിഡന്റ് വരുമാനം ഐടിആര്‍ 1 ഫോമിന്റെ പാര്‍ട്ട്-ഡിയില്‍ ”ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വരുമാനം” എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ കാണിക്കാം.

നികുതി റീഫണ്ടും അതിന്റെ പലിശയും

പ്രസ്തുത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പലിശയ്ക്കൊപ്പം നിങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി റീഫണ്ടും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, ഐടിആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ അത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം. നികുതി റീഫണ്ടിന് നികുതി നല്‍കാനാവില്ല, എന്നാല്‍ അത്തരം റീഫണ്ടിന്മേല്‍ നേടിയ പലിശ (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍) നികുതി നല്‍കേണ്ട വരുമാനമായി ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഫോം 26 എഎസില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി റീഫണ്ട് തുക പരിശോധിക്കാം.

കുടുംബ പെന്‍ഷന്‍

നിരവധി ആളുകള്‍ നഗരങ്ങളില്‍ ജോലിചെയ്യുകയും അവരുടെ ജന്മദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് കാര്‍ഷിക വരുമാനം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. കാര്‍ഷിക വരുമാനം 5,000 രൂപയില്‍ കുറവാണെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് ഐടിആര്‍ 1 ഫയല്‍ ചെയ്യാം. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് 5,000 രൂപ കവിയുന്നുവെങ്കില്‍, അത്തരം വരുമാനം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങള്‍ ഐടിആര്‍ 2 ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം വരുമാനം ഒഴിവാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഐടിആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ എല്ലായ്‌പ്പോഴും അത്തരം വരുമാനം റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്യുക.

ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനവും മറ്റ് വരുമാനവും

മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന് പുറമെ, ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് വീട്ടുവാടക പോലുള്ള വേറെയും വരുമാനങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. സാധാരണയായി, അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍, ശമ്പളമുള്ള നികുതിദായകര്‍ ഐടിആര്‍ 1 ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ യോഗ്യരല്ല, അവര്‍ ഉചിതമായ ഐടിആര്‍ ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ശമ്പളമുള്ള നികുതിദായകന് ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ ഭവന സ്വത്തില്‍ നിന്ന് വരുമാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഐടിആര്‍ 1 അവര്‍ക്ക് ബാധകമല്ല. ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ഒരു ഫ്രീലാന്‍സറായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ആ വരുമാനം ബിസിനസ്സിനും തൊഴിലിനും കീഴില്‍ വരും, എന്നിട്ടും ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഐടിആര്‍ 1 ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ അര്‍ഹതയില്ല.

ഐടിആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ചില നികുതിദായകര്‍ക്ക് മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം വിലയിരുത്തുന്നത് അല്‍പ്പം ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാം. നിങ്ങള്‍ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തില്‍ കുടുങ്ങിയാല്‍ നികുതി ഉപദേശകനെ സമീപിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്. ഒരു പിഴയും നല്‍കാതെ വ്യക്തികള്‍, ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബങ്ങള്‍, ബിഒഐകള്‍, എഒപികള്‍ എന്നിവയ്ക്കായി എഫ്വൈ2018-19 ഐടിആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന ദിവസം മുതല്‍ ജൂലൈ 31 ആണ്, അവസാന നിമിഷം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ റിട്ടേണുകള്‍ എത്രയും വേഗം ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമുണ്ട്. തടസ്സങ്ങള്‍.

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം 1.3 കോടി ആദായനികുതിദായകരെ കണ്ടെത്താനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ലേഖകൻ: അദിൽ ഷെട്ടി

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Latest News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook