‘ബിജെപിയുടെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണം തുലയട്ടെ’; മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ സോഫിയയ്ക്ക് ജാമ്യം

ബിജെപി തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ തമിഴിസൈ സൗന്ദര്‍രാജന്റെ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്