ഒന്നു കൂടി നീ ചെയ്യണം
പഴകിയ പാട്ടിന്റെ കീറക്കുപ്പായം
ഒന്നു കൂടി തുന്നിത്തരണം.

തെരുവുകളിലൂടെ എന്റെ പാട്ട്
അലഞ്ഞു നടക്കും
നമ്മുടെ മരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ചിരിച്ചു കൊണ്ട്
അതിനെ പിന്തുടരും;

അപ്പോഴും നീ തുന്നുകയാവും
പിഞ്ഞിപ്പോയ എന്റെ,
എന്റെ പാട്ടിന്റെ കീറക്കുപ്പായം.

സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും തുന്നിച്ചേർക്കേണ്ട;
ഒരു കരിയില, ഒരേയൊരു മഴത്തുള്ളി
അത്രയും മതി.

അത്രയും തുന്നിയാൽ മതി
ഒരു മുഴുവൻ വേനലിനും
തണൽ പിടിക്കാൻ,
തണുപ്പിറ്റിക്കാൻ.

ദല്ലാളന്മാരും കങ്കാണികളും
വക്കീലന്മാരും
ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും.
എന്റെ ജീവനു വേണ്ടി
മരിച്ചു പോയ നീ യാചിക്കുമ്പോൾ.jayakrishnan, poem, iemalayalam

നീ പാവപ്പെട്ടവളായത്
പണം വേണ്ടാത്തതു കൊണ്ടാണെന്ന് അവർ പറയും.
നീ മരിച്ചു പോയത്
ജീവിതം വേണ്ടാത്തതു കൊണ്ടാണെന്ന്…
അവർ പറയും
അവർ പറഞ്ഞു ചിരിക്കും.

നീയിനി യാചിക്കേണ്ട
ഒരിക്കൽ കൂടി തുന്നിക്കൂട്ടിയാൽ മതി-

ചിതറിപ്പോയ പാട്ടിന്റെ
കീറക്കുപ്പായം.

അതു കൊണ്ട് അവർ
നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ
ചോര വീണ തെരുവുകൾ
തുടച്ചു മിനുക്കുന്നതു വരെ;
എല്ലാ പാപക്കറകളും
മായ്ച്ചു കളയുന്നതു വരെ..

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Latest News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook