കെ.എം.ഷാജിയെ അയോഗ്യനാക്കിയ വിധിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്‌റ്റേ

സ്റ്റേ സ്വാഭാവിക നടപടിയാണെന്ന് പരാതിക്കാരനായ എം.വി.നികേഷ് കുമാര്‍