കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ആദ്യ വിമാനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വ്യോമയാന മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭുവും ചേർന്നാണ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്