സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്ലറിക്കൽ കേഡറിലെ ജൂനിയർ അസോഷ്യേറ്റ് (കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സെയിൽസ്) തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആകെ 8094 ഒഴിവുകളാണുളളത്. കേരളത്തിൽ 250 ഒഴിവുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഒഴിവുകളിലേക്കു മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.

ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. മേയ് 3 ആണ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമാണ് യോഗ്യത. അവസാന വർഷക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ശമ്പളം: 11765-31450 രൂപ.

പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ പരീക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ജൂണിൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ നടക്കും. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്കു ഓഗസ്റ്റ് 10 നു മെയിൻ പരീക്ഷ നടത്തും. www.bank.sbi, www.sbi.co.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.

അപേക്ഷാ ഫീസ് 750 രൂപ. പട്ടിക വിഭാഗം, വിമുക്ത ഭടൻ, വികലാംഗർക്ക് 125 രൂപ മതി. ഓൺലൈനായാണ് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. കൂടുൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.sbi.co.in വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുളള വിജ്ഞാപനം വായിക്കുക.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Jobs News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook