കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുളള വിവിധ പഠന വകുപ്പുകളിലും സെന്ററുകളിലും വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കരാർ നിയമനമാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, കോഴ്സ് ഡയറക്ടർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ തസ്തികയിലായി ആകെ 135 ഒഴിവുകളാണുളളത്. മാർച്ച് 11 മുതൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരുടെ 125 ഒഴിവുകളാണുളളത്. കോഴ്സ് ഡയറക്ടർ/അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ തസ്തികയിൽ 10 ഒഴിവുണ്ട്. യുജിസി/എഐസിടിഇ/എൻസിടിഇ പട്ടപ്രകാരമുളള യോഗ്യതയുളളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 40 വയസ് കവിയരുത്. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരുടെ ശമ്പളം 25,000 രൂപയാണ്.

അപേക്ഷാ ഫീസ് 220 രൂപയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.kannuruniversity.ac.in സന്ദർശിക്കുക.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Jobs News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook