ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക് സർവീസിലെയും (ഐഇഎസ്) ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവീസിലെയും (ഐഎസ്എസ്) തസ്തികയിലേക്ക് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക്സ് സർവീസിൽ 32 ഒഴിവും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവീസിൽ 33 ഒഴിവുമാണുളളത്. ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക് സർവീസ്/ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവീസ് പരീക്ഷ 2019 മുഖേനയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുളള അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 16 ആണ്. അപേക്ഷ പിൻവലിക്കുന്നതിനും ഇത്തവണ അവസരമുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 23 മുതൽ 30 വരെ അപേക്ഷ പിൻവലിക്കാം. ജൂൺ 28 മുതലാണ് എഴുത്തു പരീക്ഷ. കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരമാണു പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം. രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഒന്നാം ഘട്ടം എഴുത്തു പരീക്ഷയാണ്. രണ്ടാം ഘട്ടം ഇന്റർവ്യൂവാണ്.

അപേക്ഷാ ഫീസ് 200 രൂപയാണ്. www.upsconline.nic.in വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.upsc.gov.in സന്ദർശിക്കുക.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Jobs News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook