എയർ ഇന്ത്യാ ലിമിറ്റഡ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 149 ഒഴിവുകളുണ്ട്. സീനിയർ ട്രെയിനി ഫ്ലൈറ്റ് ഡിസ്‌പാച്ചർ (കാറ്റഗറി 1), ട്രെയിനി ഫ്ലൈറ്റ് ഡിസ്‌പാച്ചർ (കാറ്റഗറി 2), ജൂനിയർ ട്രെയിനി ഫ്ലൈറ്റ് ഡിസ്‌പാച്ചർ (കാറ്റഗറി 3) തസ്തികകളിലായി 70 ഒഴിവുണ്ട്. ഡൽഹി, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് നിയമനം.

സീനിയർ ട്രെയിനി ഫ്ലൈറ്റ് ഡിസ്‌പാച്ചർ (കാറ്റഗറി 1) ൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡായി 40000 രൂപയും ട്രെയിനി ഫ്ലൈറ്റ് ഡിസ്‌പാച്ചർ (കാറ്റഗറി 2) ൽ 25000 രൂപയും ജൂനിയർ ട്രെയിനി ഫ്ലൈറ്റ് ഡിസ്‌പാച്ചർ (കാറ്റഗറി 3) ൽ 20000 രൂപയും ലഭിക്കും. അപേക്ഷാ ഫീസ് 1000 രൂപ. എസ്‌സി, എസ്ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് ഫീസില്ല.

ട്രെയിനി കൺട്രോളർ, ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികകളിലായി 79 ഒഴിവുകളുമുണ്ട്. കരാർ നിയമനമാണ്. ഏപ്രിൽ 30, മേയ് 2 തീയതികളിൽ ഡൽഹിയിലാണ് ഇന്റർവ്യൂ. ഡൽഹി, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് നിയമനം. ട്രെയിനി കൺട്രോളർ തസ്തികയിൽ ശമ്പളം 25000 രൂപയാണ്. ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിൽ 21000 രൂപയാണ് ശമ്പളം. ട്രെയിനി കൺട്രോളർ അപേക്ഷാ ഫീസ് 1000 രൂപയും ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ 500 രൂപയുമാണ്. എസ്‌സി, എസ്ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് ഫീസില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.airindia.in സന്ദർശിക്കുക.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Jobs News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook