എയർ ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുളള എയർ ഇന്ത്യ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് മുംബൈ, ഡൽഹി എയർപോർട്ടുകളിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ. 213 ഒഴിവുകളുണ്ട്. മൂന്നു വർഷത്തെ കരാർ നിയമനമാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ടെർമിനൽ മാനേജർ- പാക്സ് ഹാൻഡ്‌ലിങ് (ഒഴിവ്-2), ഡ്യൂട്ടി മാനേജർ-ടെർമിനൽ (ഒഴിവ്-10), കസ്റ്റമർ ഏജന്റെ (ഒഴിവ്-100), റാംപ് സർവീസ് ഏജന്റ്/റാംപ് സർവീസ് ഏജന്റ്-എൽജി (ഒഴിവ്-25), യൂട്ടിലിറ്റി ഏജന്റ്-കം-റാംപ് ഡ്രൈവർ (ഒഴിവ്-60), ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്-ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (ഒഴിവ്-5), ഓഫിസർ-ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (ഒഴിവ്-5), അസിസ്റ്റന്ര്-അക്കൗണ്ട്സ്(ഒഴിവ്-4) എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകൾ. മൂന്നു വർഷത്തെ കരാർ നിയമനമാണ്.

മുംബൈ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇന്റർവ്യൂ. 500 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് www.airindia.in സന്ദർശിക്കുക.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Jobs News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook