scorecardresearch
Latest News

ശുക്രൻ മിഥുനം രാശിയിൽ

Venus Transit to Gemini Astrological Predictions: മേടം മുതൽ മീനം വരെ പന്ത്രണ്ട് കൂറുകളിലായി വരുന്ന അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് നാളുകാർക്കും ശുക്രന്റെ മിഥുനം രാശിയിലെ സഞ്ചാരം ഏതുവിധത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാവും സമ്മാനിക്കുക എന്നുളള അന്വേഷണമാണ് ഇവിടെ

astrology, horoscope, ie malayalam
ശുക്രൻ മിഥുനം രാശിയിൽ

Venus Transit to Gemini Astrological Predictions: 2023 മേയ് 3 മുതൽ മേയ് 30 വരെ (1198 മേടം 19 മുതൽ ഇടവം 16 വരെ) ശുക്രൻ മിഥുനം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. മിഥുനം രാശിയിൽ ആദ്യ ഒരാഴ്ചക്കാലം ചൊവ്വയും ശുക്രനൊപ്പം ഉണ്ട്. ഇടക്ക് രണ്ടേകാൽ ദിവസം ചന്ദ്രനും കടന്നുപോകുന്നു. അതൊഴിച്ചാൽ ഏകാന്തസഞ്ചാരമാണ് ശുക്രൻ മിഥുനത്തിൽ നടത്തുന്നത്. കാമത്തിന്റെയും കാമനകളുടെയും ജീവിതാഭിവാഞ്ഛയുടെയും ഇന്ദ്രിയപരതയുടേയും ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ. ഗോചരഫലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസാദിക്കുന്ന ഗ്രഹവും ശുക്രനാണ്. 6, 7, 10 എന്നിവയൊഴികെ മറ്റുള്ള എല്ലാഭാവങ്ങളിലും ശുക്രൻ നേട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

മിഥുനം രാശി ബുധന്റെ അവകാശരാശിയാണ്. ബുധനും ശുക്രനും സുഹൃൽഗ്രഹങ്ങളുമാണ്. മിത്രരാശിയിലെ ഗ്രഹത്തെ മുദിതൻ അഥവാ സന്തോഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ വിളിക്കുന്നത്. മുദിതനായ ഗ്രഹം തന്റെ ആഹ്ളാദം മറ്റുള്ളവരിലേക്കും പകരും എന്നുകരുതുന്നത് ഒരു മാനുഷിക യുക്തിയാണ്.

മേടം മുതൽ മീനം വരെ പന്ത്രണ്ട് കൂറുകളിലായി വരുന്ന അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് നാളുകാർക്കും ശുക്രന്റെ മിഥുനം രാശിയിലെ സഞ്ചാരം ഏതുവിധത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാവും സമ്മാനിക്കുക എന്നുളള അന്വേഷണമാണ് ഇവിടെ.

മേടക്കൂറിന് (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ഒന്നാം പാദം): പിന്തുണയേകാൻ പലരും മുന്നോട്ട് വരും. സഹോദരരിൽ നിന്നും ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കുടുംബ കലഹങ്ങൾക്ക് അവസാനമാകുന്നതാണ്. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിലെ ഹൃദയബന്ധം ദൃഢമാകും. ഭാഗ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ശുക്രൻ നോക്കുന്നതിനാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ധനപരമായി മെച്ചമുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഗുരുക്കന്മാരെ കാണാനും അവരുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനും അവസരം കൈവരും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിലെ ഉൽകണ്ഠകൾക്ക് തൽകാലം ശമനമുണ്ടാകും.

ഇടവക്കൂറിന് (കാർത്തിക മുക്കാൽ, രോഹിണി, മകയിരം ആദ്യ പകുതി): ശുക്രൻ രണ്ടാമെടത്തേക്ക് വരുന്നതിനാൽ കുടുംബസൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. വാക്കും വചനവും ചമൽകാരത്തോടെ പറയുവാനാവും. സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ രചനകൾ ആസ്വാദക പ്രശംസനേടും. മുഖകാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങും. ആഗ്രഹിച്ച വിഷയത്തിൽ ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവസരമുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. കാമുകീകാമുകന്മാർക്ക് സന്തോഷാനുഭവങ്ങൾ കൈവരും. വസ്ത്രാഭരണാദികൾ പാരിതോഷികമായി ലഭിച്ചേക്കാം. യാത്രകൾ പ്രയോജനകരമാകുന്നതാണ്. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും ആദായം വർദ്ധിക്കും. ശത്രുക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിവ് ഉണ്ടാകും.

മിഥുനക്കൂറിന് (മകയിരം രണ്ടാം പകുതി, തിരുവാതിര, പുണർതം മുക്കാൽ): ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ്. തൊഴിൽ രംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. കൂടുതൽ സൗന്ദര്യബോധമുള്ളവരാവും. വീട് മോടിപിടിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമം തുടങ്ങും. ആഢംബര വസ്തുക്കൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതാണ്. സന്തോഷിക്കാനും ഭോഗാനുഭവങ്ങൾക്കും അനുകൂലകാലമായിരിക്കും. പ്രണയം സഫലമാകും. ദാമ്പത്യകലഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമാകുന്നതാണ്. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപൻ ജന്മരാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവുണ്ടാകും. തൊഴിൽപരമായി ദേശാന്തരയാത്രകൾ ഉണ്ടാവാം. കുടുംബസമേതമുള്ള വിനോദയാത്രയും സാധ്യതയാണ്.

കർക്കടകക്കൂറിന് (പുണർതം നാലാം പാദം, പൂയം, ആയില്യം): ചില മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ അയഞ്ഞുതുടങ്ങും. വിദേശത്തോ അന്യനാട്ടിലോ ഉപരിപഠനം / തൊഴിൽ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അതിനവസരം സഞ്ജാതമാകും. നല്ലകാര്യങ്ങൾക്ക് പണച്ചെലവേറും. ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിൽസ സിദ്ധിക്കും. ഗൃഹവാഹനാദികൾ നവീകരിക്കും. കടബാധ്യതകൾ തീർക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചില തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. തൊഴിൽ രംഗത്തെ എതിർപ്പുകളെ തൃണവൽഗണിക്കും. കരാർ ജോലികൾ പുതുക്കിക്കിട്ടുന്നതാണ്.

ചിങ്ങക്കൂറിന് (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യപാദം): പതിനൊന്നാമെടത്തിൽ ശുക്രൻ വരുന്നതിനാൽ നാനാവിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളും സുഖഭോഗങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴിലിൽ നിന്നും വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. നിക്ഷേപങ്ങൾ ഗുണകരമാവും. ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആദായമുണ്ടാകുന്നതാണ്. വ്യവഹാരങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ തീർപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി കൂടിച്ചേരാനാവും. കുടുംബസദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇഷ്ടവിഷയങ്ങളിൽ ഉപരിപഠനം സാധ്യമാകുന്നതാണ്. തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് ആശ്വാസ വാർത്തയെത്തും. വിദേശത്തുനിന്നും ധനമോ വസ്ത്രാഭരണാദികളോ ലഭിച്ചേക്കാം. കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് സമാശ്വാസകാലമാണ്.

കന്നിക്കൂറിന് (ഉത്രം മുക്കാൽ, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതി): ശുക്രൻ അനിഷ്ട സ്ഥാനമായ പത്താം ഭാവത്തിലാണ്. തൊഴിലിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല. കാര്യതടസ്സം വരാം. സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ കുറഞ്ഞേക്കാം. വലിയ മുതൽ മുടക്കുകൾക്ക് തുനിയാതിരിക്കുന്നത് നന്ന്. കടബാധ്യതകൾ വീർപ്പുമുട്ടിച്ചേക്കാം. ഉപരിപഠനത്തിന് ചിലപ്പോൾ ആശിച്ച വിഷയം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വരാവുന്നതാണ്. സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനാവും. ബന്ധുഭവനം സന്ദർശിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി വിനോദയാത്രകൾ നടത്തും. വാഹനം, ജലയാത്ര ഇവകളിൽ കരുതൽ വേണം. കഫജന്യരോഗങ്ങൾ ക്ലേശിപ്പിക്കാനിടയുണ്ട്.

തുലാക്കൂറിന് (ചിത്തിര രണ്ടാം പകുതി, ചോതി, വിശാഖം മുക്കാൽ): ഭാഗ്യഭാവത്തിലേക്കാണ് ശുക്രൻ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യക്കേടുകൊണ്ട് മാത്രം നഷ്ടമായ ചില അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചുകിട്ടാം. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാവും. സമൂഹത്തിന്റെ അവഗണന തീർന്ന് അംഗീകാരം കൈവരും. തീർത്ഥയാത്രകളിലും ആത്മീയകാര്യങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വായ്പ, ചിട്ടി എന്നിവ ലഭ്യമാകും. തൊഴിൽ തടസ്സം നീങ്ങുന്നതാണ്. നവസംരംഭങ്ങളുടെ ആലോചനകൾ പുരോഗമിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ്.

വൃശ്ചികക്കൂറിന് (വിശാഖം നാലാം പാദം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട): അഷ്ടമരാശിയിലാണ് ശുക്രനെങ്കിലും ഇഷ്ടസ്ഥാനമാണ്. വിദേശയാത്രകൾക്ക് അവസരം ഒരുങ്ങും. തർക്കങ്ങളിലും വ്യവഹാരങ്ങളിലും വിജയിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. പ്രണയവിഘ്നങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതാണ്. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹാലോചനകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടാകുന്നതാണ്. കലാകാരന്മാർ അഭിനന്ദിക്കപ്പെടും. നവീന സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കും. മാധ്യസ്ഥങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കുന്നതാണ്.

ധനുക്കൂറിന് (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ഒന്നാം പാദം): കാര്യതടസ്സങ്ങൾ നിരന്തരമായിരിക്കും. യാത്രകൾ വേണ്ടത്ര പ്രയോജനപ്പെടണം എന്നില്ല. പങ്കുകച്ചവടത്തിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉയരാം. കരുതിവെച്ച ധനം വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലവായി എന്നുവരാനിടയുണ്ട്. കലാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദീഭവിച്ചേക്കാം. വിവാഹകാര്യത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ദാമ്പത്യത്തിൽ അനുരഞ്ജനം അകലെയാവും. കഫജന്യരോഗങ്ങൾ ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കിയേക്കും. അടുപ്പക്കാരിൽ നിന്നും വിപരീതാനുഭവങ്ങൾ ഒരു സാധ്യതയാണ്. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും ആദായം കുറയാം.

മകരക്കൂറിന് (ഉത്രാടം മുക്കാൽ, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യപകുതി): സഹായവാഗ്ദാനങ്ങൾ ജലരേഖകളാവും. ശത്രുപക്ഷത്തിന് ഊക്ക് കൂടും. ബലപരീക്ഷണത്തിന് മുതിരാതിരിക്കുന്നതാവും ഉചിതം. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥാനപ്രാപ്തി വൈകും. ചിട്ടി- ലോൺ ഇവയിൽ നിന്നും ധനം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭാഗികമായി നിരാശപ്പെടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ദീർഘയാത്രകൾക്ക് കാലം അനുകൂലമല്ല. അശനശയനസൗഖ്യം കുറയുന്നതായിരിക്കും. വലിയ മുതൽമുടക്ക് വേണ്ടുന്നസംരംഭങ്ങൾ അല്പം നീട്ടിവെക്കുന്നതാവും സമുചിതം. ശുക്രൻ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാൽ ആഢംബരത്തിനോ മക്കളുടെ കാര്യത്തിനായോ ചെലവേറുന്നതാണ്.

കുംഭക്കൂറിന് (അവിട്ടം രണ്ടാം പകുതി, ചതയം, പൂരുട്ടാതി മുക്കാൽ): ശുക്രൻ പഞ്ചമഭാവത്തിലാകയാൽ ഉയർന്ന ഭാവനാശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കും. കലാകാരന്മാരുടെ സർഗാത്മകത പ്രകീർത്തിതമാകും. മക്കൾക്ക് പരീക്ഷാവിജയം, വിവാഹം, ഉദ്യോഗം ഇവ സാധ്യതകൾ. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും. ദീർഘകാലത്തെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ദ്ധചികിൽസ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ഉയരുന്നതാണ്. ബന്ധുക്കളുടെ ആനുകൂല്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അധ്വാനത്തിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ ബഹുമാനം ലഭിക്കും. നവസംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള ആലോചനകൾ പുരോഗമിക്കും.

മീനക്കൂറിന് (പൂരുട്ടാതി നാലാം പാദം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി): കുടുംബത്തിൽ നിലനിന്ന സ്വൈരക്കേടുകൾക്ക് നാലിലെ ശുക്രസ്ഥിതി പരിഹാരമാകും. യാത്രകൾ ഗുണമേകും. പുതുവാഹനം വാങ്ങുക, ഗൃഹനവീകരണം ഇവയും സാധ്യതകൾ. ഉപരിപഠനത്തിന് അവസരം സിദ്ധിക്കും. മുൻസുഹൃത്തുക്കളെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും. മാതാവിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ്. ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ ചില ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തും. ആഢംബരവസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ പണം കണ്ടെത്തും. ഭോഗസൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴിൽപരമായി അഭിവൃദ്ധി വന്നുചേരുന്നതാണ്.

Stay updated with the latest news headlines and all the latest Horoscope news download Indian Express Malayalam App.

Web Title: Venus transit to gemini astrological predictions