scorecardresearch
Latest News

ശനി കുംഭം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു

Shani Transit to Aquarius 2023 Astrological Predictions: ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ശനിയുടെ രാശിമാറ്റത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ജീവിതത്തെ പുഷ്ക്കരമാക്കാനും തളർത്താനും ശനിക്ക് സാധിക്കും

astrology, horoscope, ie malayalam

Shani Transit to Aquarius 2023 Astrological Predictions: ശനിയെ ഗ്രഹനിലയിൽ ‘മ’ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് കുറിക്കുന്നു. മന്ദൻ എന്ന നാമവും പ്രശസ്തമാണ്. അതിലെ ആദ്യാക്ഷരമാണ് ‘മ’. ശനി, മന്ദൻ എന്നീ രണ്ട് നാമങ്ങളുടെയും പൊരുൾ ഒന്നുതന്നെയാണ്. പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അവയുടെ ആശയം. ശനി ഒരു രാശിയിലൂടെ ശരാശരി രണ്ടര വർഷം സഞ്ചരിക്കുന്നു. പന്ത്രണ്ട്‌ രാശികളുള്ള രാശിചക്രത്തെ ഒരുവട്ടം ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ ശനിക്ക് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് കൊല്ലം വേണം.

ശനി, ഇപ്പോൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് തന്റെ സ്വക്ഷേത്രം അതിലുപരി മൂലക്ഷേത്രം ആയ കുംഭം രാശിയിലേക്കാണ്. 2023 ജനുവരി 17 ചൊവ്വാഴ്ച സന്ധ്യയ്ക്ക് ശനി കുംഭത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു. 2025 മാർച്ച് 29 വരെ കുംഭത്തിൽ തുടരുന്നു. ഏതാണ്ട് 26 മാസക്കാലം. ഇതിനിടയിൽ വക്ര സഞ്ചാരവും ഉണ്ട്.

ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ശനിയുടെ രാശിമാറ്റത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ജീവിതത്തെ പുഷ്ക്കരമാക്കാനും തളർത്താനും ശനിക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാ കൂറിലും ജനിച്ചവർക്ക് അതിനാൽ ശനിയുടെ രാശിമാറ്റം സുപ്രധാനമാണ്. പൊതുവേ ശനി അവരവരുടെ ജന്മരാശിയുടെ 3, 6, 11 എന്നീ മൂന്നു ഭാവങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ സമുന്നത നേട്ടങ്ങൾ, ശത്രുവിജയം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. എന്നാൽ ചില കൂറുകാർക്ക് ഏഴരശനി, കണ്ടകശനി, അഷ്ടമശനി തുടങ്ങിയ തരത്തിൽ പ്രശ്നകർത്താവുമായി ശനി മാറുന്നു. അതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ അപഗ്രഥിക്കുന്നത്.

മേടക്കൂറിന് (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ഒന്നാം പാദം): ശനിയുടെ രാശിമാറ്റം കൂടുതൽ ഗുണകരമാവുന്ന കൂറുകളിലൊന്ന് മേടക്കൂറാണ്. ഇതിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ശനി പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ വരുന്നു. പലതരം നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് പിറക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ പഠിക്കാൻ കഴിയും. തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിച്ച് നല്ല ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനാവും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളക്കയറ്റം, വീട്ടിനടുത്തേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം എന്നിവ ഉണ്ടാവും. കച്ചവടക്കാർക്ക് ലാഭം വർദ്ധിക്കും. കർമ്മരംഗം വിപുലീകരിക്കാനാവും. സമൂഹത്തിൽ മാന്യതയും പദവിയും ഉയരും. എതിർപ്പുകളെ സമർത്ഥമായി അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടാകും. ന്യായമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ മിക്കതും പൂർത്തീകരിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അധികം വൈഷമ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയില്ലെന്നും കരുതാം.

ഇടവക്കൂറിന് (കാർത്തിക 2, 3, 4 പാദങ്ങൾ, രോഹിണി, മകയിരം 1,2 പാദങ്ങൾ): ശനി കുംഭത്തിലെത്തുമ്പോൾ ‘കണ്ടക ശനി’ ആരംഭിക്കുകയായി. പത്താം ഭാവത്തിലാകയാൽ പ്രധാനമായും കർമ്മരംഗം ബാധിക്കപ്പെടാം. ഒരുതരം ആലസ്യവും ഉന്മേഷരാഹിത്യവും പ്രവർത്തനത്തിൽ വന്നുചേരും. കൃത്യനിഷ്ഠയ്ക്ക് ഉലച്ചിൽ വരാം. കൂറിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ശനി നോക്കുന്നതിനാൽ ചെലവുകൾ ഉയർന്നേക്കും. സുഖാനുഭവങ്ങൾക്കും കുറവുണ്ടായേക്കാം. എങ്കിലും ശത്രുവിജയം, വ്യവഹാരങ്ങളിൽ അനുരഞ്ജനം, കാലവിളംബത്തോടെയുള്ള ഗൃഹനിർമ്മാണ പൂർത്തീകരണം, രാഷ്ട്രീയ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയം, ദാമ്പത്യസൗഖ്യം, വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ടം എന്നിവയും അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളാണ്. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ കൂടതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ജീവിത ശൈലീ രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ വേണ്ടി വരാം.

മിഥുനക്കൂറിന് (മകയിരം 3,4 പാദങ്ങൾ, തിരുവാതിര, പുണർതം 1,2,3 പാദങ്ങൾ): ശനി ഒമ്പതിലേക്ക് വരുന്നു. ഇതുവരെ ‘അഷ്ടമശനി’ സൃഷ്ടിച്ച ക്ലേശങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിന്നിലോട്ടു വലിച്ചു. ഇനി അദ്ധ്വാനത്തിന് അർഹമായ വേതനവും അംഗീകാരവും കിട്ടും. ദാമ്പത്യജീവിതം സ്നേഹോഷ്മളമാകും. വലിയ ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കാനാവും. ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങളിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും. മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളും. കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാനുളള ശ്രമങ്ങൾ ലക്ഷ്യം കാണും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനും അവയിൽ നിന്നും ആദായം കണ്ടെത്താനുമാവും. കരാർ പണികൾ സ്ഥിരതൊഴിലായി മാറാം. പിതൃസ്വത്ത് അധീനത്തിൽ വന്നുചേരും. കുടുംബസമേതം ധാരാളം തീർത്ഥയാത്രകൾ നടത്താൻ അവസരം ലഭിക്കും. ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം.

കർക്കടകക്കൂറിന് (പുണർതം നാലാം പാദം, പൂയം, ആയില്യം): അഷ്ടമശനിക്കാലം തുടങ്ങുന്നു. എന്തിലും ഏതിലും ജാഗ്രത വേണം. വലിയ സാമ്പത്തികച്ചുമതലകളും പദവികളും ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ വിദഗ്ദ്ധോപദേശം തേടണം. സുലഭം എന്ന് കരുതിയവ പോലും ദുർലഭമായേക്കാം. ക്ഷമയും സഹനവും ജീവിത വിജയത്തിന് അനിവാര്യമെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാവും. ഹൃദയബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാവാതിരിക്കാൻ കരുതൽ വേണം. എന്നാലും ചില നേട്ടങ്ങളും വിദേശധനവും കൈവരാതിരിക്കില്ല. ചികിത്സകൾ കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാവും. ഗൃഹനിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാനാവും. വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുന്നതാവും ഉചിതം.

ചിങ്ങക്കൂറിന് (മകം, പൂരം, ഉത്രം ഒന്നാം പാദം): ശനിയുടെ മാറ്റം ഏഴാം രാശിയിലേക്കാണ്. താത്ത്വികമായിപ്പറഞ്ഞാൽ ‘കണ്ടക ശനി’ ക്കാലമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. കുടുംബജീവിതത്തിൽ, വിശേഷിച്ച് ദാമ്പത്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം പെരുമാറേണ്ട കാലമാണ്. അനുരഞ്‌ജനത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കുന്നതാവും ഉചിതം. യാത്രകൾ അനിവാര്യമായിത്തീരും. പഠനം, തൊഴിൽ എന്നിവക്കായി വിദേശത്ത് പോകേണ്ടിവരും. നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനും കുടുംബവുമൊത്ത് ജീവിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് കുറച്ച് കാലം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരാം. കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൽ ജാഗ്രത വേണം. സാമ്പത്തികമായി തരക്കേടില്ലാത്ത സമയമാണ്. എന്നാൽ അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹസ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ വൈകിയേക്കും. ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾക്ക് അലംഭാവമരുത്.

കന്നിക്കൂറിന് (ഉത്രം 2,3,4 പാദങ്ങൾ, അത്തം, ചിത്തിര 1,2 പാദങ്ങൾ): ശനി ആറിലാണ് വരുന്നത്. ഏറ്റവും ഗുണകരമായ മാറ്റമാണത്. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നേട്ടങ്ങൾക്കാവും ഈ രാശിമാറ്റം കാരണമാവുക. തൊഴിൽ രംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. ധനപരമായ ക്ലേശങ്ങൾ, കടബാധ്യത എന്നിവ ഒരു പരിധി വരെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. കിടമത്സരങ്ങളെ മറികടന്ന് നേതൃപദവിയിലെത്തും. ഗാർഹികമായി ക്ഷേമം പുലരും. വിഷമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് നല്ല കുറവ് അനുഭവപ്പെടും. വീട്, വാഹനം ഇവ ചിരകാല അഭിലാഷങ്ങളാണെങ്കിൽ അവ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും. അമിതമായ ചെലവ്, മുൻപിൻ നോക്കാതെയുള്ള സംഭാഷണം, കലഹവാസന എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നത് ആശാസ്യമായിരിക്കും.

തുലാക്കൂറിന് (ചിത്തിര 3,4 പാദങ്ങൾ, ചോതി, വിശാഖം 1,2,3 പാദങ്ങൾ): തുലാക്കൂറുകാർക്ക് കണ്ടകശനി മാറുകയാണ്. മനസ്സന്തോഷം ഭവിക്കും. വീട് സംബന്ധിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. പുതിയ വീട് വാങ്ങുക, പഴയതെങ്കിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുക എന്നിവ സാധ്യതകളാണ്. ശനി ലാഭസ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കുകയാൽ വരുമാനം ഉയരും. സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വം ഉണ്ടാവും. ആരോഗ്യപരമായും മെച്ചപ്പെട്ട കാലമായിരിക്കും. ബൗദ്ധികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിക്കും. കർമ്മരംഗത്തും ഉന്നമനം വരും. സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ-അവരുടെ പഠനം, സൗഹൃദം, ദാമ്പത്യം- സമയോചിതമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി ആവശ്യമായ പിന്തുണ, ഉപദേശനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്നത് അഭിലഷണീയമായിരിക്കും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹസ്വപ്നം സാക്ഷാൽക്കരിക്കപ്പെടും.

വൃശ്ചികക്കൂറിന് (വിശാഖം നാലാം പാദം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട): ശനി മൂന്നിൽ നിന്ന് നാലാം ഭാവത്തിൽ വരികയാൽ ‘കണ്ടക ശനി’ തുടങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ ഭയാശങ്കകൾക്ക് ന്യായമില്ല. ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാവും അധികവും അനുഭവത്തിൽ വരിക. സന്ദിഗ്ദ്ധതയും സന്ദേഹവും മാറി തൊഴിലിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളും. പാരമ്പര്യ വസ്തുക്കളിലുള്ള തർക്കം അവസാനിക്കും. കൈവശാവകാശം വന്നുചേരും. കുടുംബത്തിലെ വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിലും ഒപ്പം സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിലും ജാഗ്രത വേണം. ആലസ്യത്തോട് വിട പറയേണ്ട വേളയാണ്. കൃത്യമായ ദിനചര്യ പുലർത്തുക, അന്നന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ഒഴികഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി മാറ്റിവെക്കാതിരിക്കുക എന്നിവ നിർബന്ധമായും പാലിക്കണം.

ധനുക്കൂറിന് (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ഒന്നാം പാദം): ഏഴരശനിക്കാലം അവസാനിക്കുകയാണ്. ശനി തന്റെ ബലിഷ്ഠസ്ഥാനമായ മൂന്നാമെടത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ജീവിതം ഐശ്വര്യ പൂർണമാകും. കഴിവുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പലതും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, വിവാഹം, സന്താന പ്രാപ്തി എന്നിങ്ങനെ പ്രായവും സാഹചര്യവും അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹണ സന്ധിയിലെത്തും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ആദായം വർദ്ധിക്കും. എതിർപ്പുകളെ അവഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാവും. കുടുംബഭദ്രതയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥാനോന്നതി ഉണ്ടാവും. കച്ചവടം, കൃഷി എന്നിവയിൽ നിന്നും വരുമാനം അധികരിക്കും. സ്വന്തം ജാതകമനുസരിച്ച് നല്ല ദശാപഹാരങ്ങൾ കൂടിയാണെങ്കിൽ ക്ഷേമൈശ്വര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാവുന്ന കാലഘട്ടമാണ്.

മകരക്കൂറിന് (ഉത്രാടം 2,3,4 പാദങ്ങൾ, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1,2 പാദങ്ങൾ): ശനി കുംഭത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഏഴര ശനിയുടെ മുറുക്കത്തിന് ചെറിയ അയവ് വരികയാണ്. ധനപരമായി മെച്ചമുണ്ടാവും. കിട്ടാക്കടങ്ങൾ കിട്ടിയേക്കും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉയർച്ച നേടും. രണ്ടിലെ ശനി അഷ്ടമത്തിൽ നോക്കുകയാൽ ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. കാര്യസിദ്ധിക്ക് കൂടുതൽ വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ടി വരാം. ഗൃഹനിർമ്മാണം ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങാം. വാഹനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. ആരോഗ്യകാര്യത്തിലും ശുഷ്കാന്തി വേണം. മുഖരോഗങ്ങൾക്ക് ചികിൽസ വേണ്ടി വരാം. ഗുണപ്രധാനമായ, കുറച്ച് വിഷമങ്ങളും വരുന്ന സമ്മിശ്രമായ കാലഘട്ടമാണിത്.

കുംഭക്കൂറിന് (അവിട്ടം 3,4 പാദങ്ങൾ, ചതയം, പൂരുട്ടാതി 1,2,3 പാദങ്ങൾ): ജന്മരാശിയിലേക്ക് ശനി പകരുന്നതിനാൽ ജന്മശനിയും കണ്ടക ശനിയും ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കുന്നു. ശനി അവിട്ടം മൂന്നാം പാദത്തിലുമാണ്. കാര്യതടസ്സം, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, പഠന വൈകല്യം, തൊഴിൽ പരമായ അശാന്തികൾ തുടങ്ങി പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും സമഗ്രചിന്തയിൽ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ വിഘ്നങ്ങൾ ഒഴിയുമ്പോൾ വിജയം നേടാനാവും. ക്ഷമയും സഹനവുമാണ് വേണ്ടത്. കലഹവും തർക്കവും ഒഴിവാക്കി അനുരഞ്‌ജനത്തിന്റെ പാതയിൽ നീങ്ങിയാൽ ആഗ്രഹ സഫലീകരണം ഉണ്ടാവും. വമ്പൻ മുതൽ മുടക്കുകൾക്ക് തുനിയാതിരിക്കുന്നതാവും കരണീയം. രോഗചികിൽസക്ക് അമാന്തം അരുത്. നിലവിലുള്ള തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തൊഴിലിന് ശ്രമിക്കുന്നതും അത്ര ആശാസ്യമല്ല.

മീനക്കൂറിന് (പൂരുട്ടാതി നാലാം പാദം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി): ശനി പന്ത്രണ്ടാം രാശിയിലേക്ക് വരുന്നു. സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ ഏഴര ശനിയുടെ തുടക്കകാലമാണ്. സാഹസങ്ങൾ- ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും- ഒഴിവാക്കുകയാവും ഉചിതം. തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠനാർത്ഥം അന്യദിക്കിൽ ജീവിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉദിക്കാം. സഞ്ചാരം വർദ്ധിക്കും. ചെലവുകൾ അനിയന്ത്രിതമായേക്കാം. ഗൃഹനിർമ്മാണം തുടങ്ങാൻ സാധ്യത കാണുന്നു. ശനി സ്വക്ഷേത്രബലവാനാകയാൽ ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ദുരിതങ്ങൾ നാമമാത്രമാകാം. ഗുണങ്ങൾ വന്നെത്തുകയും ചെയ്യും. ആലോചനാപൂർവമായ കർമ്മങ്ങൾ വിജയിക്കാതിരിക്കില്ല.

Stay updated with the latest news headlines and all the latest Horoscope news download Indian Express Malayalam App.

Web Title: Shani transit to aquarius 2023 astrological predictions