scorecardresearch
Latest News

സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ മകം മുതൽ തൃക്കേട്ട വരെയുള്ള നാളുകാരുടെ നക്ഷത്രഫലം

സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ചന്ദ്രൻ ചോതി നാളിൽ നിൽക്കുന്നു. മുപ്പതിന് ഒരു വട്ടം രാശിചക്രഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കി അനിഴത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇതാണ് സെപ്റ്റംബറിലെ ഗ്രഹസ്ഥിതി

astrology, horoscope, ie malayalam

സൂര്യൻ ചിങ്ങത്തിലും കന്നിയിലുമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. വ്യാഴം മീനത്തിലും ശനി മകരത്തിലുമാണ്. ഇരുഗ്രഹങ്ങളും വക്രഗതിയിലുമാണ്. രാഹു മേടത്തിൽ; കേതു തുലാത്തിൽ അതിന് മാറ്റമില്ല. ബുധൻ ഉച്ചരാശിയായ കന്നിയിലാണ്. ശുക്രൻ ചിങ്ങത്തിലും കന്നിയിലുമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. ചൊവ്വ ഇടവത്തിൽ തുടരുകയുമാണ്. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ചന്ദ്രൻ ചോതി നാളിൽ നിൽക്കുന്നു. മുപ്പതിന് ഒരു വട്ടം രാശിചക്രഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കി അനിഴത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇതാണ് സെപ്റ്റംബറിലെ ഗ്രഹസ്ഥിതി. ഇവയെ മുൻനിർത്തി മകം മുതൽ തൃക്കേട്ട വരെയുള്ള നാളുകാരുടെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ പ്രധാന ഫലങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാം.

മകം: സൂര്യൻ ജന്മരാശിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ ആയാസം, വിഭവനാശം മുതലായവ സംഭവിക്കാം. ഉഷ്ണരോഗങ്ങൾ വിഷമിപ്പിക്കാം. ഉപാസനകളിൽ തടസ്സം വരാം. എന്നാൽ ഉച്ചനായ ബുധൻ പഠിപ്പിലും വിജ്ഞാനമേഖലയിലും ഉറച്ച ചുവടുവെപ്പുകൾക്ക് കാരണമാകും. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രതികൂലതകളെ സധൈര്യം നേരിടും. പിൻതുണ അറിയിച്ചവർ ചിലപ്പോൾ പിൻവലിയാനിടയുണ്ട്. ഭോഗസിദ്ധി, ധനകാര്യങ്ങളിൽ സമ്മിശ്രത എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിത്തുടങ്ങും.

പൂരം: എതിർപ്പുകളെ തട്ടിത്തകർത്ത് മുന്നേറും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാം. സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിൽ പഠനം മുന്നേറും. കച്ചവടത്തിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. മത്സരങ്ങളിൽ ജയിച്ചുകേറും. സഹോദരാനുകൂല്യം കുറയാം. സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും ദൈവകാര്യങ്ങൾക്കും വിഘ്നം വന്നേക്കാം. ചികിത്സകൾ ശരിയാംവണ്ണം ഫലിച്ചെന്നു വരുന്നതല്ല.

ഉത്രം: ശ്രോതാക്കളെ വാക്കുകൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിക്കും. ഗണിതം, ബാങ്കിംഗ്, എഞ്ചിനിയറിംഗ്, അദ്ധ്യാപനം, അഭിഭാഷകവൃത്തി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം, ശമ്പളവർദ്ധനവ്, സൽപ്പേര് എന്നിവയുണ്ടാവും. സകുടുംബം വിനോദയാത്ര നടത്തും. ഭൂമി വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ ഉള്ള ശ്രമം വിജയിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ദാമ്പത്യബന്ധത്തെ അശാന്തമാക്കാം. കിടപ്പു രോഗികളുടെ ചികിത്സയിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണ്ടതുണ്ട്. സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം നീണ്ടുപോയേക്കാം. ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ നേട്ടം കുറയും.

അത്തം: സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്ക് കുറവ് വരാം. കൂറിന്റെ അധിപനായ ബുധൻ ഉച്ചരാശിയിലാകയാൽ ആത്മശക്തി വർദ്ധിക്കും. പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃനിരയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാം. ആരോഗ്യഹാനി, ആലസ്യം, സാമ്പത്തികശോച്യത എന്നിവ അലട്ടും. സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ചില ഉൽക്കണ്ഠകൾ ഉയർന്നേക്കും. സ്വയംതൊഴിൽ, ഏജൻസികൾ, കരാർ ജോലികൾ, ദിവസവേതനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് തൊഴിൽപരമായി മെച്ചപ്പെട്ട കാലമാണ്. കുടുംബയോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ച് കൈയ്യടി നേടും, വയോജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും.

ചിത്തിര: പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കൂടുതൽ കരുത്തേകും. ശനി, ഗുരു എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ വക്രഗതി മൂലം മുൻപെടുത്ത ചില നിലപാടുകളിൽ നിന്നും പിറകോട്ട് പോകും. കരാർ പണികൾ ആദായകരമാവും. ചെലവ് ചുരുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കണമെന്നില്ല. മുഖരോഗങ്ങൾ (ഇ.എൻ.ടി) വലച്ചെന്നുവരാം. ഭൂമിയുടെ ക്രയവിക്രയം ഒരുവിധം നടന്നുകിട്ടും. ബന്ധുക്കൾ പിണക്കം അവസാനിപ്പിക്കും. അനുരാഗികൾക്കിടയിൽ ഹൃദയബന്ധം ദുർബലമാവും. ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങൾ കണ്ണുരുട്ടിക്കാണിക്കും.

ചോതി: സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മൂപ്പിളമ തർക്കങ്ങളിൽ അനുകൂലവിധിയുണ്ടാവും. തൊഴിലിടത്തിൽ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ തങ്ങൾക്ക് നേരെയുയർന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കും. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ കയ്പുരസം കുടിക്കേണ്ടതായി വരും. ഗൃഹനിർമ്മാണം മന്ദഗതിയിലാകും. മനസ്സിന് അനിഷ്ടം തോന്നുന്നവരുമായി ചങ്ങാത്തത്തിലാവേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉദിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമന ഉത്തരവ് ലഭിച്ചേക്കും. യാത്രാക്ലേശം ഉണ്ടാവാം. മാതാവിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി വരും.

വിശാഖം: തൊഴിൽമേഖല വിപുലീകരിക്കും. സർക്കാരിൽ നിന്നോ ബാങ്കിൽ നിന്നോ ധനസഹായം ലഭിക്കും. കടം വാങ്ങി കടം വീട്ടുന്ന പ്രവണതയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രോഗാതുരന്മാർക്ക് കാലം നന്നല്ല. ആരോഗ്യപരിശോധനകൾ മുടക്കരുത്. രാഹു — കേതുക്കളുടെ സ്ഥിതി മൂലം കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ദീർഘയാത്രകൾ പിന്നീടത്തേക്കാക്കുന്നതാവാം ഉചിതം. സന്താനങ്ങളുടെ ജോലിക്കാര്യത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് വിരാമമാവും.

അനിഴം: സംരംഭങ്ങളിൽ വെന്നിക്കൊടി പാറിക്കും. ഉറച്ച നിലപാടുകൾ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റും. പിതൃധനം അധീനതയിലാവും. പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് ജനപിന്തുണ വർദ്ധിക്കും. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ശുഭവാർത്ത കേൾക്കാനാവും. യുക്തമായ തീരുമാനം ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ഉപദേശ പ്രകാരം കൈക്കൊള്ളും. കലാപരമായ സിദ്ധികൾ പ്രസിദ്ധിനേടും. രോഗാവസ്ഥക്ക് കുറവ് വരുന്നതാണ്.

തൃക്കേട്ട: കർക്കശമായ നീതിബോധം ചിലപ്പോൾ എതിർപ്പുകളെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്താം. ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് ജോലി മാറ്റം ഉണ്ടാവും. വിദേശത്ത് പഠനത്തിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർക്ക് ശുഭവാർത്ത കിട്ടും. നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാനിടയുണ്ട്. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹകാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും. സഹോദരരുമായി ആശയപരമായ വിയോജിപ്പുകൾ ഉയരാം. കരാർ ജോലികൾ പുതുക്കിക്കിട്ടും. കായിക രംഗത്തുള്ളവർക്ക് വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനത്തിന് അവസരം വന്നുചേരും. കലാരംഗത്തുമുള്ളവർ പ്രശംസയേറ്റു വാങ്ങും.

Stay updated with the latest news headlines and all the latest Horoscope news download Indian Express Malayalam App.

Web Title: September 2022 star predictions makam to thrikketta