scorecardresearch

മീന മാസത്തെ നക്ഷത്രഫലം, മകം മുതൽ തൃക്കേട്ട വരെ

Meenam Month 2023 Astrological Predictions Makam, Pooram, Uthram, Atham, Chithira, Chothi, Vishakam, Anizham, Thrikketta Stars: സൂര്യാദി നവഗ്രഹങ്ങളുടെ വിവിധ രാശിസ്ഥിതികൾ മകം മുതൽ തൃക്കേട്ട വരെയുള്ള നക്ഷത്രക്കാരെ എപ്രകാരം സ്വാധീനിക്കുന്നു

മീന മാസത്തെ നക്ഷത്രഫലം, മകം മുതൽ തൃക്കേട്ട വരെ

Meenam Month 2023 Astrological Predictions Makam, Pooram, Uthram, Atham, Chithira, Chothi, Vishakam, Anizham, Thrikketta Stars: 2023 മാർച്ച് 15 നാണ് മീനം ഒന്നാം തീയതി വരുന്നത്. ഏപ്രിൽ 14 ന് മീനമാസം അവസാനിക്കുന്നു. (31 തീയതികൾ). മീനമാസത്തിൽ സൂര്യനും വ്യാഴവും മീനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ശനി കുംഭത്തിലും രാഹുവും ശുക്രനും മേടത്തിലും കേതു തുലാത്തിലും തുടരുന്നു. ചൊവ്വ, മാസം മുഴുവൻ മിഥുനത്തിലുണ്ട്. ബുധൻ മീനം 2 മുതൽ 17 വരെ മീനത്തിലും തുടർന്ന് മേടത്തിലുമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു.

ശുക്രൻ മീനമാസം അവസാന ആഴ്ചയിൽ എടവത്തിലോട്ട് പകരുന്നു. ചന്ദ്രൻ മീനം ഒന്നിന് തൃക്കേട്ടയിൽ;ലഒരു വട്ടം രാശിചക്രഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കി മാസാന്ത്യം ഉത്രാടത്തിലും എത്തുന്നു. മീനം 2 മുതൽ 17 വരെ ബുധൻ നീചത്തിലും മൗഢ്യത്തിലുമാണ്. മീനം 17 മുതൽ ഗുരുവിന്റെ മൗഢ്യവും തുടങ്ങുന്നു.

ഇപ്രകാരമുള്ള സൂര്യാദി നവഗ്രഹങ്ങളുടെ വിവിധ രാശിസ്ഥിതികൾ അശ്വതി മുതൽ ആയില്യം വരെയുള്ള നക്ഷത്രക്കാരെ എപ്രകാരം സ്വാധീനിക്കുന്നു, ഇക്കാലയളവിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാവും എന്നിങ്ങനെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് തുടർന്ന് പര്യാലോചിക്കുന്നത്.

മകം: ഭാഗ്യ രാശിസ്ഥിതശുക്രൻ ചില ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സ് ലാഭകരമാകാം. പുതുസംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയേക്കും. പതിനൊന്നിലെ ചൊവ്വ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആദായത്തിന് കാരണമാകും. ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം വരാം. സർക്കാർ അനുമതി കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടതായി വരും. പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.

പൂരം: സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകർക്ക് അംഗീകാരം സിദ്ധിക്കും. പ്രണയികൾക്ക് നല്ലകാലമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധവെക്കണം. തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ സിദ്ധിക്കാം. അന്യരുടെകാര്യത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതാവും നല്ലത്. മക്കളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ചില നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. ക്ഷേത്ര/ മത കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതല സ്തുത്യർഹമായി നിർവഹിക്കും. പണച്ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും.

ഉത്രം: അഷ്ടമത്തിലെ രവിഗുരുയോഗം നിങ്ങളെ മാനസികമായി തളർത്താം. മുന്നോട്ട് വെച്ച് കാൽ പിൻവലിച്ചേക്കും. ചിലപ്പോൾ തീരുമാനങ്ങളിൽ പുനരാലോചനയുണ്ടാകും. സർക്കാരിൽ നിന്നും സഹായധനം, അനുമതിപത്രം ഇവ നേടാൻ അലച്ചിൽ ഏറും. ധനവിനിയോഗത്തിൽ സൂക്ഷ്മത വേണ്ടതുണ്ട്. സൗഹൃദങ്ങൾ അനുകൂലമാകും. വസ്തുവകകളിൽ നിന്നും ആദായം വന്നുചേരും. കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമായിത്തുടരും. വാതകഫരോഗങ്ങൾക്ക് ചികിൽസ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

അത്തം: എഴുത്തിൽ അക്ഷരത്തെറ്റേറും. വാക്കിൽ ദുരർത്ഥങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നതായി പരാതി ഉണ്ടാകാം. ‘Listen to many, speak to a few ” എന്ന ഷേക്സ്പിയർ വാക്യത്തെ അനുസരിക്കുന്നതാവും തൽക്കാലം ഉചിതം. ധനപരമായി സമ്മർദ്ദം തുടർന്നേക്കും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ സമാധാനം അനുഭവപ്പെടും. കർമ്മോന്നതി നേടാൻ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. യാത്രകൾ ഗുണകരമാവും. വിദേശജോലിക്കുള്ള ശ്രമം ലക്ഷ്യം കാണുന്നതാണ്. ആർഭാടത്തിൽ ഭ്രമമേറും. ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളിൽ കരുതൽ വേണ്ടതുണ്ട്.

ചിത്തിര: “call a spade a spade ” എന്ന താങ്കളുടെസ്വഭാവം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശത്രുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാം. കന്നിക്കൂറുകാർ മത്സരങ്ങളിൽ വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടും. തുലാക്കൂറിൽ ജനിച്ചവർക്ക് കുടുംബസൗഖ്യം ഉണ്ടാകും. കച്ചവടം അഭിവൃദ്ധിയിലാകും. പുതിയ കരാറുകൾ ഉറപ്പിച്ചുകിട്ടും. ആത്മീയ സാധനകൾക്ക് ഒമ്പതിലെ കുജസ്ഥിതി തടസ്സമായേക്കാം. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ അലംഭാവം അരുത്.

ചോതി: നക്ഷത്രനാഥനായ രാഹുവിന് ശുക്രബന്ധം വരുകയാൽ പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടേക്കാം. അധികാരികളുടെ പ്രീതി കൈവരുന്നതാണ്. ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഏർപ്പെടാനിടയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാലം അനുകൂലമല്ല. തൊഴിലാളികൾക്ക് അദ്ധ്വാനഭാരം വർദ്ധിച്ചേക്കാം. വസ്തുവിൽ നിന്നും ആദായം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഉണ്ടാവില്ല. ആരോഗ്യപരമായി കരുതൽ വേണം.

വിശാഖം: തൊഴിലിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ഒട്ടൊക്കെ അനുകൂലമാവും. വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായി സൗഹൃദമുണ്ടാകുന്നതാണ്. മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ സകുടുംബം പങ്കെടുക്കും. പൊതുക്കാര്യങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തും. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ ഭംഗിയായി പരിഹരിക്കും. നക്ഷത്രനാഥന് മൗഢ്യം വരികയാൽ മാസത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ക്ലേശങ്ങളേറാം. വ്യക്തിത്വ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായെന്നു വരാം. ആലോചനാശൂന്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളരുത്. പാരമ്പര്യ ചികിത്സാരീതികൾ ഗുണം ചെയ്യും.

അനിഴം: വാർഷികമായ ശനിമൗഢ്യം തീർന്നതിനാൽ വ്യക്തിപരമായുള്ള മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും. തൊഴിൽ വളരും. പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്നവർക്ക് നല്ലകാലമാണ്. തടസ്സപ്പെട്ടുകിടന്നിരുന്ന ആലോചനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പുനരാരംഭിക്കും. സാമൂഹ്യപുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളും. ധനപരമായി സമ്മിശ്രമായ കാലമായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാകും. വിവാദങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് ഉചിതം. ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.

തൃക്കേട്ട: ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രധാനതീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ട സാഹചര്യം സംജാതമാകും. അവിവാഹിതർക്ക് നല്ല വിവാഹബന്ധം ഉണ്ടാകും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണം ലഭിക്കും. സഭകളിലും സമ്മേളനങ്ങളിലും സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച പരീക്ഷാവിജയം സ്വന്തമാകും. വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങരുത്. തർക്കങ്ങൾ തിരിച്ചടിയാകാനിടയുണ്ട്. വാഹനം, അഗ്നി എന്നിവ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും ആദായം വർദ്ധിക്കും.

Stay updated with the latest news headlines and all the latest Horoscope news download Indian Express Malayalam App.

Web Title: Meenam month 2023 astrological predictions makam pooram uthram atham chithira chothi vishakam anizham thrikketta stars