scorecardresearch
Latest News

മേട മാസത്തിലെ നക്ഷത്രഫലം, മൂലം മുതൽ രേവതിവരെ

Medam Month 2023 Star Predictions Moolam, Pooradam, Utharadam, Thiruvonam, Avittam, Chathayam, Pururuttathy, Uthrittathy, Revathi Stars: മൂലം മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള നക്ഷത്രക്കാരുടെ മേടമാസത്തെ സാമാന്യമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്

medam, astrology, ie malayalam
മേട മാസത്തെ നക്ഷത്രഫലം

Medam Month 2023 Star Predictions Moolam, Pooradam, Utharadam, Thiruvonam, Avittam, Chathayam, Pururuttathy, Uthrittathy, Revathi Stars: 2023 ഏപ്രിൽ 15 ന് ആണ് 1198 മേടമാസം ഒന്ന് വരുന്നത്. മുപ്പത് ദിവസങ്ങളാണ് മേടമാസത്തിനുള്ളത്. മേയ് 14 ന് മേടം അവസാനിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ 14 ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് സൂര്യന്റെ മേടസംക്രമണം. മേയ് 15 ന് രാവിലെ ആണ് സൂര്യൻ ഇടവത്തിലേക്ക് പകരുന്നത്. മേടം ഒന്നിന് തിരുവോണം നക്ഷത്രമാണ്.മേടം 30 ന് ആകുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഒരുവട്ടം രാശിചക്രഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കി ചതയം നാളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.

മേടം 7 ന് ആണ് വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമം. മീനത്തിൽ നിന്നും മേടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. രാഹുവും കേതുവും മേടത്തിലും തുലാത്തിലുമായി തുടരുകയാണ്. മിഥുനം രാശിയിൽ ഉള്ള ചൊവ്വ മേടം 26 ന് കർക്കടകം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു. ശനി കുംഭം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ബുധൻ മേടമാസം മുഴുവൻ മേടം രാശിയിലുണ്ട്. ശുക്രൻ ഇടവത്തിലാണ്. മേടം 18 ന് മിഥുനത്തിലേക്ക് പകരുന്നു.

ഈ ഗ്രഹസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് മൂലം മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള നക്ഷത്രക്കാരുടെ മേടമാസത്തെ സാമാന്യമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്.

മൂലം: അഞ്ചാമെടത്തിലെ, വിശിഷ്യാ, അനുജന്മമായ അശ്വതിയിലെ ഗ്രഹാധിക്യം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും. മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ചില ഉൽക്കണ്ഠകളുണ്ടാകാം. അതിചിന്ത കർമ്മ പരാങ്മുഖത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കാനിടയുണ്ട്. എങ്കിലും ശക്തമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നത് മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് കരുത്തേകും. ആറിലെ രാഹുവും ഏഴിലെ കുജനും തൊഴിൽ / ഗാർഹിക രംഗങ്ങളെ തെല്ല് അസ്വസ്ഥമാക്കിയേക്കാം. എന്നാൽ ഭാഗ്യാധിപനായ ആദിത്യന്റെ ഉച്ചരാശിസ്ഥിതി ക്ലേശങ്ങളെ അകറ്റും. മനസ്ഥൈര്യം പകരും. ധനപരമായി മെച്ചങ്ങളേകും. ജീവിതത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തുടരുന്നതാണ്. ധ്യാന-യോഗമാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുവാൻ താല്പര്യമേറും.

പൂരാടം: നക്ഷത്രനാഥനായ ശുക്രന്റെ സ്വക്ഷേത്രസ്ഥിതി, ഭാഗ്യാധിപന്റെ ഉച്ചസ്ഥിതി ഇവയാൽ നല്ല അനഭവങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൈവരുന്ന മാസമാണ്. പ്രവൃത്തിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ, അധികാരികളുടെ അംഗീകാരം എന്നിവ സിദ്ധിക്കും. രാശിനാഥനായ വ്യാഴത്തിന്റെ മൗഢ്യം മാസപ്പകുതിയോളം തുടരുകയാൽ ശരീരമനസ്സുകൾക്ക് ചില അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ വന്നുചേരാം. മക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമായെന്നു വന്നേക്കാം. ഏഴിലെ കുജസ്ഥിതി കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽ ഭിന്നസ്വരങ്ങൾ ഉയരുന്നതിന് വഴിതുറക്കാനിടയുള്ളതിനാൽ അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ പാതയാവും സുഗമം. ധനവരവ് മോശമാവില്ല. സൽകാര്യങ്ങൾക്കായി ചെലവും ഉണ്ടാവും. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉപരിപഠനത്തിന് നേരിയ വിളംബം ഭവിക്കാം. വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ സഹകരണം വലിയ പിൻബലമരുളുന്നതായിരിക്കും.

ഉത്രാടം: ആശയങ്ങൾ പലതും ആവിഷ്കരിക്കുക എളുപ്പമല്ലെന്നറിയും. അവസരങ്ങളെ ഭംഗിയായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാവും കരണീയം എന്ന് തിരിച്ചറിയും. ധനാഗമം മോശമാവില്ല. നക്ഷത്രനാഥൻ ആദിത്യൻ ഉച്ചരാശിയിൽ ആവുകയാൽ ആത്മവിശ്വാസം ഏറും. കുടുംബത്തിലും കർമ്മമേഖലയിലും അംഗീകരിക്കപ്പെടും. പുതുപദവികളും ചുമതലകളും വന്നുചേരുന്നതാണ്. പിൻതലമുറക്കാരെയോർത്ത് വ്യാകുലപ്പെട്ടേക്കും. വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിറവേറ്റാനാവും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ അഭിമാനാർഹമായ വിജയം സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളും. ഭോഗസിദ്ധി, വിനോദയാത്രകൾ, ആഢംബര വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുക എന്നിവയും ഭവിക്കാം.

തിരുവോണം: ഈ വർഷത്തെ മേടസംക്രമനക്ഷത്രം കൂടിയാണ് തിരുവോണം. വീട്, വാഹനം, മനസ്സമാധാനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാലാമെടത്ത് ശുഭപാപന്മാർ കലർന്ന് കാണുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുതവിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയാവശ്യമാണ്. ധനസ്ഥിതി മോശമാവില്ല. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാകും. കച്ചവടം അഭിവൃദ്ധികരമാവുന്നതാണ്. നൂതന സാങ്കേതികരീതികൾ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രയുക്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും. ഉപരിപഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഏത്‌ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതിനെച്ചൊല്ലി തീരുമാനത്തിലെത്താൻ താമസം നേരിട്ടേക്കാം. കലാപ്രവർത്തകർക്ക് അഞ്ചിലെ ശുക്രസ്ഥിതിയാൽ ഭാവനാപൂർണമായ രചനകൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനാവും. മാനസികസംഘർഷം കുറക്കാൻ വേണ്ട പരീശീലനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് ഗുണകരമായേക്കാം.

അവിട്ടം: പല നിലയ്ക്കും മാറ്റത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. വീടോ നാടോ മാറിത്താമസിക്കാനിടയുണ്ട്. പുതുജോലിക്കായുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നതാണ്. കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളത നിലനിറുത്താൻ നയോപായം വേണ്ടിവരും. ഗൃഹനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാവുന്നതാണ്. ഉപേക്ഷിച്ച കലാ-കായിക- വിനോദ താത്പര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പൊട്ടിമുളയ്ക്കും. യാത്രകൾ കൊണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ വരും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയിൽ സന്തോഷിക്കും. മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ലഘുകരിക്കാനായാൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ചതയം: പിന്തുണയും സഹായവും പല ഭാഗത്തുനിന്നുമുണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനവും ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നീക്കവും നടത്തേണ്ട കാലമാണ്. ഗൃഹവാഹനാദികൾ നവീകരിക്കാനിടയുണ്ട്. കുടുംബജീവിതം സ്വസ്ഥതയുള്ളതാവും. ലാഭധനസ്ഥാനാധിപനായ വ്യാഴം മൗഢ്യത്തിലാകയാൽ മാസാദ്യം പണഞെരുക്കം വന്നേക്കാം. ഭാവിപഠനത്തിൽ വ്യക്തതയുണ്ടാവും. സർക്കാരിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. മക്കളെച്ചൊല്ലി ചില ഉൽക്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാകാം. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ അനാസ്ഥയരുത്.

പൂരുട്ടാതി: നക്ഷത്രനാഥന്റെ മൗഢ്യം മാസത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയോളം തുടരുകയാൽ മാറ്റം പ്രകടമാവുന്നത് രണ്ടാം പകുതിയിലാവും. ആന്തരികക്ഷോഭം കുറയുന്നതാണ്. തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം സംജാതമാകും. തൊഴിൽ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കാലം ആനുകൂലമാണ്. സുഹൃൽബന്ധങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കും. യാത്രകൾ പ്രയോജനകരമാവും. കടബാധ്യത കുറയുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അന്യനാട്ടിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. തുടർ ചികിൽസകളിലൂടെ രോഗാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ക്ഷമയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആയുധം എന്നത് മറക്കരുത്.

ഉത്രട്ടാതി: കാലാനുകൂല്യം പ്രകടമാകും, വൈകാതെ. അവഗണനകൾ അവസാനിക്കും. അംഗീകാരം വന്നുചേരുന്നതാണ്. പരീക്ഷാ വിജയം, ഇഷ്ടവിഷയങ്ങളിൽ തുടർ പഠനം ഇവയുണ്ടാകും. അന്യദേശത്ത് തൊഴിൽ കിട്ടും. സ്വന്തമായി വരുമാനം – സ്വാശ്രയത്വം- കൈവരും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്
പദവി ഉയരാം. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹതീരുമാനം, സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ദമ്പതിമാർക്ക് ശുഭവാർത്ത എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വിവാദം, വസ്തുതർക്കം, കുടുംബകലഹം ഇവയും ഒരു സാധ്യതയാകയാൽ വാക് കർമ്മങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മതയുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. ശുഭകാര്യങ്ങളിൽ ചെലവും ഭവിക്കാം.

രേവതി: വാഗ്വിലാസത്താൽ സഭകളിലും സംഘടനാവേദികളിലും കൈയ്യടി നേടും. പരീക്ഷാവിജയം ഉയർന്നതാവും. മേൽപഠനത്തിന് യഥോചിതം കളമൊരുങ്ങും. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മാസപ്പകുതി മുതൽ രമ്യമായ തീർപ്പുകൾ ഭവിക്കുന്നതാണ്. ദീർഘയാത്രകൾ നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങളെ നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാവും. തൊഴിലിൽ നഷ്ടപ്രതാപം, ധനഭദ്രത എന്നിവ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങും. ദിശാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറാനുള്ള സാമ്പത്തികസ്ഥിതി കൈവരും. വാഹനം, അഗ്നി, ആയുധം ഇവയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം.

Stay updated with the latest news headlines and all the latest Horoscope news download Indian Express Malayalam App.

Web Title: Medam month 2023 star predictions moolam pooradam utharadam thiruvonam avittam chathayam pururuttathy uthrittathy revathi stars