scorecardresearch

ചൊവ്വ നീചരാശിയിലേക്ക്, മൂലം മുതൽ രേവതി വരെ

Mars transit to Cancer 2023 Astrological Predictions Moolam, Pooradam, Utharadam, Thiruvonam, Avittam, Chathayam, Pururuttathy, Uthrittathy, Revathi Stars: ചൊവ്വയുടെ കർക്കടകം രാശിയിലെ സഞ്ചാരം മൂലം മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാവും എന്ന അന്വേഷണമാണ് തുടർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്

astrology, horoscope, ie malayalam
ചൊവ്വ കർക്കടകം രാശിയിലേക്ക്

Mars transit to Cancer 2023 Astrological Predictions Moolam, Pooradam, Utharadam, Thiruvonam, Avittam, Chathayam, Pururuttathy, Uthrittathy, Revathi Stars: 2023 മേയ് മാസം 10 ന് (1198 മേടം 26 ന്) ചൊവ്വ മിഥുനത്തിൽ നിന്നും കർക്കടകം രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു. ജൂലായ് ഒന്നുവരെ (മിഥുനം 16 വരെ) അവിടെ തുടരുന്നു. കർക്കടകം ചൊവ്വയുടെ നീചരാശിയാകുന്നു. ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബലം കുറയുന്നത് അവരുടെ നീച രാശിയിലാണ്. ചൊവ്വയുടെ ബലഹാനി ദോഷശക്തിയായി മാറും എന്നാണ് സങ്കല്പം.

മേടവും വൃശ്ചികവും സ്വക്ഷേത്രം, അതിൽ തന്നെ മേടത്തിന് മൂലത്രികോണം എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. മകരം രാശി ഉച്ചം. കർക്കടകം നീചവും. ഇങ്ങനെയാണ് ചൊവ്വയുടെ രാശിബന്ധം. ഉച്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ബലം. മൂലത്രികോണത്തിൽ മുക്കാൽ ബലം. സ്വക്ഷേത്രത്തിൽ പകുതി ബലവും. നീചത്തിൽ ഒട്ടും ബലമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയും. ശരാശരി 45 ദിവസമാണ് ചൊവ്വ ഓരോ രാശിയിലും സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം. പന്ത്രണ്ടു രാശികൾ ചുറ്റിവരാൻ ഒന്നരവർഷം ചൊവ്വയ്ക്ക് വേണം. ഇത്തവണ ഏതാണ്ട് 50 ദിവസത്തിലധികം ചൊവ്വ കർക്കടകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലതരം വിഭജനങ്ങൾ കാണാം. ചൊവ്വയെ ഒരു പാപഗ്രഹമായി കണക്കാക്കുന്നു. പുരുഷഗ്രഹം എന്ന വിഭാഗത്തിലും ചൊവ്വ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത അക്ഷരങ്ങളിലാണ് രാശിചക്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ചൊവ്വയുടെ പ്രധാന നാമം ‘കുജൻ’ എന്നാണ്. അതിനാൽ രാശിചക്രത്തിൽ ആ വാക്കിന്റെ ആദ്യാക്ഷരമായ ‘കു’ എന്ന അക്ഷരം ചൊവ്വയെ കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ചൊവ്വയുടെ കർക്കടകം രാശിയിലെ സഞ്ചാരം മൂലം മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാവും എന്ന അന്വേഷണമാണ് തുടർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ധനുക്കൂറിന് (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ഒന്നാം പാദം): അഷ്ടമത്തിലാണ് കുജസ്ഥിതി. ചില സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാം. അഞ്ചാം ഭാവാധിപനാകയാൽ മക്കളെച്ചൊല്ലി ഉൽക്കണ്ഠകൾ ഉയരാം. എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും കാര്യനിർവഹണം വേഗത്തിലാവില്ല. രക്തസമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളുള്ളവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളാകണം. സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയിൽ ചാഞ്ചല്യം വരാം. സാഹസങ്ങൾക്ക് മുതിരരുത്. മനോവാക്കർമ്മങ്ങളിൽ ഒരു പോലെ ജാഗ്രത വേണം. സ്വന്തം ഗ്രഹസ്ഥിതി അനുകൂലമെങ്കിൽ ദോഷം നാമമാത്രമാകാം.

മകരക്കൂറിന് (ഉത്രാടം മുക്കാൽ, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യപകുതി): മകരത്തിന്റെ സപ്തമ ഭാവത്തിലേക്കാണ് കുജസംക്രമണം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ വരാം. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിലെ ഹൃദയൈക്യം നഷ്ടമാകാം. കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൽ ഭിന്നപക്ഷങ്ങൾ തലപൊക്കുന്നതാണ്. ഭൂമി / വസ്തു ഇടപാടുകളിൽ അമളികളോ കൈനഷ്ടമോ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സുഖാനുഭവങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടാം. മാതാവിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻമാറിയേക്കും. ആരോഗ്യപരിശോധനകൾ മുടക്കരുത്.

കുംഭക്കൂറിന് (അവിട്ടം രണ്ടാം പകുതി, ചതയം, പൂരുട്ടാതി മുക്കാൽ): അനുകൂല ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തേക്കാണ് ചൊവ്വയുടെ മാറ്റം. പുതിയ പദവികൾ ലഭിക്കാം. ഉദ്യോഗത്തിൽ ഉയർച്ച, ശമ്പളവർദ്ധന ഇവയ്ക്ക് കാലം അനുകൂലമാണ്. എതിർപ്പുകളെ സഹജമായി തന്നെ മറികടക്കും. തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് ശുഭവാർത്തയുണ്ടാവും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തുവ്യാപാരം നടന്നുകിട്ടാം. രോഗാദികളാൽ വലയുന്നവർക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ ദിനങ്ങളാണ്. പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നതവിജയം നേടും. ഉപരിപഠനത്തിന് ആശിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവേശനമുണ്ടാകും. ധനസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.

മീനക്കൂറിന് (പൂരുട്ടാതി നാലാം പാദം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി): വചനങ്ങൾക്ക് മാർദ്ദവം നഷ്ടപ്പെടും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ ചില വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നേക്കാം. മക്കളെച്ചൊല്ലി മനക്ലേശങ്ങൾ വരാനിടയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യത വേണം. ധനഭാഗ്യ സ്ഥാനാധിപന് നീചം വന്നിരിക്കുകയാൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ഇരട്ടി അദ്ധ്വാനം ആവശ്യമായി വരും. പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത വേണം. ചിന്താശീലം കാടുകയറും; കർമ്മശീലം മങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഉൽകൃഷ്ടമായ ദശാപഹാരങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവർക്ക് ക്ലേശഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കപ്പെടും.

Stay updated with the latest news headlines and all the latest Horoscope news download Indian Express Malayalam App.

Web Title: Mars transit to cancer 2023 astrological predictions moolam pooradam utharadam thiruvonam avittam chathayam pururuttathy uthrittathy revathi stars