ചൊവ്വ മിഥുനം രാശിയിലേക്ക്

Mars in Midhunam Rashi 2023 Star Predictions: ചൊവ്വയ്ക്ക് മിഥുനത്തിൽ കുറച്ച് ബലഹാനിയുണ്ട്. അത്‌ ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കും എന്ന് കരുതാം. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോടെയാണ് ചൊവ്വ ഫലം തരിക എന്നും വരാം

astrology, horoscope, ie malayalam

Mars in Midhunam Rashi 2023 Star Predictions: 2023 മാർച്ച് 13 ന് (1198 കുംഭം 29 ന്) ചൊവ്വ മിഥുനം രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു. മേയ് 10 വരെ (മേടം 26 വരെ), ഏകദേശം രണ്ടുമാസത്തോളം മിഥുനത്തിൽ തുടരുകയുമാണ്. ചൊവ്വയുടെ ശത്രുഗ്രഹമായ ബുധന്റെ സ്വക്ഷേത്രമാണ് മിഥുനം. അതിനാൽ ചൊവ്വയ്ക്ക് മിഥുനത്തിൽ കുറച്ച് ബലഹാനിയുണ്ട്. അത്‌ ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കും എന്ന് കരുതാം. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോടെയാണ് ചൊവ്വ ഫലം തരിക എന്നും വരാം.

പാപഗ്രഹങ്ങൾ പൊതുവേ 3,6,11 എന്നീ രാശികളിൽ മാത്രമാണ് ഗുണദാതാക്കളാവുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ മേടം, മകരം, ചിങ്ങം എന്നീ കൂറുകളിൽ ജനിച്ചവർക്കാണ് ചൊവ്വയുടെ ഈ മാറ്റം കൂടുതൽ ഗുണകരമാവുക. സാമാന്യമായ ചില അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ള രാശിക്കാർക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാനാവും. ഭൂമികാരകൻ ആണ് ചൊവ്വ. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ അഗ്നി, പഞ്ചകോശങ്ങളിൽ മനോമയകോശം, ത്രിദോഷങ്ങളിൽ പിത്തം, മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ സാഹോദര്യം, വിജ്ഞാനങ്ങളിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം- രസതന്ത്രം, ഖനിശാസ്ത്രം, ധാതുദ്രവ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ കാരകത്വം ചൊവ്വയ്ക്കുണ്ട്.

“ക്രൂരേക്ഷണനും തരുണമൂർത്തിയും ഉദാരശീലനും ചപലനും കൃശമദ്ധ്യദേഹനുമാണ് ചൊവ്വ ” എന്ന് വരാഹമിഹിരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചൊവ്വയുടെ ഗോചരത്തിലെ ഫലദാനരീതിയെക്കുറിച്ച് വരാഹമിഹിരൻ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: “ഒരു രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ഫലം തരുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ” എന്നത്രെ!

മേടക്കൂറിന് (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ഒന്നാം പാദം): ആത്മശക്തി അധികരിക്കും. എതിർപ്പുകളെ തൃണവൽഗണിക്കും. അസാധ്യം എന്ന് കരുതി ഒപ്പമുള്ളവർ പിൻവാങ്ങിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിസ്സങ്കോചം ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീകരിക്കും. തൊഴിലിൽ മുന്നേറ്റം വരുന്നതാണ്. കച്ചവടം മെച്ചപ്പെടാം. സംഘടനകളുടെ നേതൃനിരയിൽ എത്തും. ഭൂമിയിൽ നിന്നും ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ബന്ധുക്കളുടെ പിന്തുണ ശക്തി പകരും. കടവും രോഗവും കുറഞ്ഞുവരുന്ന കാലമായിരിക്കും.

ഇടവക്കൂറിന് (കാർത്തിക മുക്കാൽ, രോഹിണി, മകയിരം ആദ്യ പകുതി): ജന്മരാശിയിൽ നിന്നും ചൊവ്വ മാറിയത് വലിയൊരാശ്വാസമാണ്. മനസ്സംഘർഷം നീങ്ങും. ദേഹാരോഗ്യം സുസ്ഥിതിയിലാകും. എന്നാൽ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ വേണം. പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതോ പരുഷമായതോ ആയ വാക്കുകൾ പറയാൻ ഉൾപ്രേരണയുണ്ടാകാം. മുഖരോഗങ്ങൾ ക്ലേശിപ്പിച്ചേക്കാം. ബന്ധുക്കളുടെ പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ലഭിച്ചില്ലെന്നത് സങ്കടമുണ്ടാക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനവും പരീക്ഷയും വലിയ വെല്ലുവിളികളാവാം. ധനവരവ് ഇടക്കിടെ കുറയാം.

മിഥുനക്കൂറിന് (മകയിരം 3,4 പാദങ്ങൾ, തിരുവാതിര, പുണർതം മുക്കാൽ): ജന്മരാശിയിലെ ചൊവ്വ ഗുണപ്രദനല്ല. തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പ്രേരണയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ നല്ലശ്രദ്ധ വേണം. ദുശ്ശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. സാമ്പത്തികമായി മെച്ചം കുറയുന്നതാണ്. ദാമ്പത്യത്തിൽ സ്വൈരക്കേടുകൾ വന്നേക്കാം. സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ചോദ്യം ചെയ്യപെടാനിടയുണ്ട്. വസ്തുസംബന്ധിച്ച വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിധി അനുകൂലമായേക്കാം. മുൻപിൻ നോക്കാതെ കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടികൾ ചിലപ്പോൾ വിജയം കണ്ടെന്ന് വരാം. സാഹസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഉചിതം.

കർക്കടകക്കൂറിന് (പുണർതം നാലാം പാദം, പൂയം, ആയില്യം): പന്ത്രണ്ടിലാണ് ചൊവ്വ. വിദേശത്ത് തൊഴിൽ സാധ്യതയുണ്ടാകും. ചിലർ വീടോ നാടോ വിട്ടുനിൽക്കും. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലാഭം കുറയാനിടയുണ്ട്. നിലവിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയത് തേടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉചിതമാവില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധികാരികളുടെ വിരോധം ഉണ്ടാകാം. ദുർവാസനകളും ദുശ്ശീലങ്ങളും തലപൊക്കിയേക്കും. മത്സരങ്ങൾക്കായി ധനം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ നിയന്ത്രണം വേണ്ടതുണ്ട്. കടം വാങ്ങാനുള്ള പ്രേരണയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിൽ അലംഭാവമരുത്.

ചിങ്ങക്കൂറിന് (മകം, പൂരം, ഉത്രം ഒന്നാം പാദം): പതിനൊന്നാം രാശിയിലേക്കാണ് കുജമാറ്റമെന്നതിനാൽ ധാരാളം അനുകൂലകാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. സമൂഹമദ്ധ്യത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടും. ഭൂമി, നിക്ഷേപം, കച്ചവടം എന്നിവയിൽ നിന്നും വരുമാനം കൂടും. മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹസിദ്ധി, പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ കൈവരാം. എതിർപ്പുകളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടും. ഉദ്യോഗക്കയറ്റം, ശമ്പളവർദ്ധനവ് എന്നിവയും സാധ്യതകളാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഐശ്വര്യം ഭവിക്കും.

കന്നിക്കൂറിന് (ഉത്രം മുക്കാൽ, അത്തം, ചിത്തിര 1,2 പാദങ്ങൾ): ഉന്നമനത്തിലേക്കുള്ള ശ്രമം കുറച്ചൊക്കെ വിജയിക്കും. കടബാധ്യതകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഊർജിത പ്രയത്നം തുടരും. സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായം വൈകിയേക്കും. പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തെ വെല്ലുവിളികൾ ധൈര്യപൂർവം ഏറ്റെടുക്കും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമാകുന്നതാണ്. ബൗദ്ധിക വിനോദങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കും. തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് അല്പം കൂടി കാത്തിരിപ്പ് തുടരേണ്ടിവരാം. ജീവിത ശൈലീരോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാം.

തുലാക്കൂറിന് (ചിത്തിര 3,4 പാദങ്ങൾ, ചോതി, വിശാഖം മുക്കാൽ): ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ തുടരുന്നതായിരിക്കും. സാഹസ കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുതിരരുത്. വലിയ മുതൽമുടക്കുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാതിരിക്കുകയാവും ആശാസ്യം. ചില സൗഹൃദങ്ങൾ ദോഷത്തിനാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. ഉപാസനാദികളിൽ തടസ്സം വരാം. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. മക്കളുടെ പഠനം / വിവാഹം ഇത്യാദികൾക്ക് വായ്പാ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ അനിഷ്ടമോ വിരക്തിയോ വരാം.

വൃശ്ചികക്കൂറിന് (വിശാഖം നാലാം പാദം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട): അഷ്ടമസ്ഥനാണ് ചൊവ്വ. സാഹസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. വാഹനം, അഗ്നി, ആയുധം ഇവയിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. സ്ഥിരരോഗികൾ വൈദ്യപരിശോധനയിൽ അലംഭാവമരുത്. പണവരവ് മന്ദഗതിയിലാവാം. വസ്തുസംബന്ധിച്ച വ്യവഹാരങ്ങളിൽ അനുകൂലവിധി വൈകിയേക്കും. അന്യനാട്ടിൽ ജോലി തേടുന്നവർക്ക് അതിനവസരം ഉണ്ടാവും. ചെറുകിട ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് തരക്കേടില്ലാത്ത കാലമാണ്. നവസംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീടത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതാവും ഉചിതം.

മകരക്കൂറിന് (ഉത്രാടം 2,3 ,4 പാദങ്ങൾ, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1,2 പാദങ്ങൾ): തടസ്സം മാറി ലക്ഷ്യം നിറവേറാൻ കഴിയും. തൊഴിലിടത്തിൽ വലിയ പിന്തുണ കൈവരും. നവസംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാവും. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് മികച്ച ദൗത്യങ്ങൾ വന്നെത്തും. പ്രതികൂലതകളെ തന്ത്രപരമായി നേരിടും. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തും. ദീർഘകാല കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കും. സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നേരിയ അയവ് വരും. കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടാകുന്നതാണ്.

കുംഭക്കൂറിന് (അവിട്ടം 3,4 പാദങ്ങൾ, ചതയം, പൂരുട്ടാതി 1,2,3 പാദങ്ങൾ): അഞ്ചാം ഭാവത്തിലെ കുജസ്ഥിതി അതിചിന്തയ്ക്കും ഒപ്പം ബുദ്ധിശൂന്യമായ തീരുമാനങ്ങൾക്കും കാരണമാകാം. ഗൃഹനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഇഴയും. വായ്പകളുടെ അടവ് മുടങ്ങും. മക്കളുമായി ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. സാങ്കേതികപഠനത്തിൽ പിന്നിലാവും. നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നും ലഭിക്കില്ല. മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യം കൊണ്ടുള്ളതാവും വന്നെത്തുന്ന നേട്ടങ്ങൾ. കുമാർഗങ്ങളിലൂടെ ധനം വന്നുചേരാനിടയുണ്ട്. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ വലിയതോതിലുള്ള ജാഗ്രത ആവശ്യമുണ്ട്.

മീനക്കൂറിന്(പൂരുട്ടാതി നാലാം പാദം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി): വീടിന്റെ സ്വച്ഛതയും സൗഖ്യവും തെല്ലൊന്ന് കുറയാം. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പരസ്പരസ്നേഹവും വിശ്വാസവും മായുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. താൽക്കാലികഫലങ്ങളാണിവയെന്ന് ആശ്വസിക്കാം. പ്രേമകാര്യങ്ങളിൽ വിരക്തിയുണ്ടാകും. വിവാഹാലോചനകൾ നീണ്ടേക്കും. തൊഴിലിൽ തകരാറുകൾ തലപൊക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ വേണ്ടത്ര ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം. ചിലർക്ക് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം അനുഭവപ്പെടാം. വൈദ്യപരിശോധനകൾ ഒരു കാരണവശാലും മാറ്റിവെക്കരുത്. വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അധികസുരക്ഷ ആവശ്യമാണ്.

Stay updated with the latest news headlines and all the latest Horoscope news download Indian Express Malayalam App.

Web Title: Mars in midhunam rashi 2023 star predictions

Next Story
Daily Horoscope March 20, 2023: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം, രാശി ഫലം
Exit mobile version